Retreat

Retreat handlar om att leva en begränsad tid i bön och meditation. Bli stilla. Lyssna efter Guds tilltal.

Du kan hitta stillheten mitt i vardagen eller välja att åka iväg någonstans för några dagar. Oavsett form av retreat får du en vägledare som stödjer och håller fokus på din gudsrelation utifrån vad som händer i bönen – samtalet med Gud.

Hämta andan

Ge dig själv en dag för tystnad och eftertanke. Tystnaden bryts av frivilliga meditationer i kyrkan. Det finns även möjlighet till individuellt samtal med präst eller diakon. Vi äter frukost och lunch tillsammans, dagen avslutas sedan med mässa i kyrkan och därefter kvällste.

Plats: Hemsjö - Annexet
Lördag 2 oktober & 30 oktober 09.00-19.00. (OBS! Två olika tillfällen)
Kostnad: 150 kronor Anmälan: Senast tisdag 28 september / 26 oktober. 

Mer information och anmälan: Helena Ingeborn (Begr. antal platser)

Veckoslutsretreat - "annorlunda"

Plats: Färgengården
Fredag 3 december 18.00 - söndag 5 december 12.00 
Kostnad: 300 kronor Anmälan: Senast söndag 25 november
Mer information: Tomas Lindskog