Retreat

Retreat handlar om att leva en begränsad tid i bön och meditation. Bli stilla. Lyssna efter Guds tilltal.

Du kan hitta stillheten mitt i vardagen eller välja att åka iväg någonstans för några dagar. Oavsett form av retreat får du en vägledare som stödjer och håller fokus på din gudsrelation utifrån vad som händer i bönen – samtalet med Gud.

Hämta andan

Ge dig själv en dag för tystnad och eftertanke. Tystnaden bryts av frivilliga meditationer i kyrkan. Det finns även möjlighet till individuellt samtal med präst eller diakon. Vi äter frukost, lunch och dricker kvällste tillsammans och dagen avslutas med mässa i kyrkan.

Plats: Hemsjö församlingshem
Lördag 20 mars 09.00-19.00.
Kostnad: 150 kronor Anmälan: Senast tisdag 16 mars

Mer information och anmälan: Helena Ingeborn (Begr. antal platser)

Veckoslutsretreat ”VILA I DIN VÄNTAN”

Plats: Färgengården
Fredag 4 juni 18.00 - söndag 6 juni 12.00
Kostnad: 300 kronor Anmälan: Senast söndag 30 maj 
Mer information: Tomas Lindskog