Pilgrimsvandring

- tid för samtal, reflektion och eftertanke

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Samtidigt stillar du din nyfikenhet. Vem möter du bortom vägkröken, och inom dig? En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom eller att känna frid och Guds närvaro. Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen slutar.

PILGRIMSVANDRING hösten 2021

Pilgrimsvandring - ”Rik inför gud”

Sträcka: Hedared - Töllsjö - Ödenäs.
Cirka 9 + 9 km. Man kan välja att gå en eller två etapper.

Lördag 25 september
09.00. Dagen inleds med bön vid Hedareds stavkyrka.
I Töllsjö blir det ett längre stopp för intagande av medhavd lunch.
13.30 Börjar vandringen mot Ödenäs. Mässa firas på naturskön plats efter vägen och vid framkomsten till Ödenäs avslutas pilgrimsdagen med andakt i kyrkan.

Var och en ansvarar själv för att ta sig till och från start respektive mål samt tar också med egen mat och dryck för dagen.

Kostnad: 100 kronor som oavkortat går till Act Svenska kyrkan.
Mer information och anmälan: Annelie Eriksson.  tel: 070-7673466,
e-post: annelie.ae.eriksson@gmail.com