Foto: Samuel Ekstener

Nya Christinae

Den nya cirkelformade tillbyggnaden till Christinae kyrka stod färdig och invigdes i början av december 2003. Den är ritad av arkitekten Carl Nyrén.

Torget på entréplanet är navet i tillbyggnaden. Här möts man på väg in och ut, här kan man se på utställningar eller slå sig ner för att läsa en stund.

I samtalshörnan finns plats för mer personliga samtal och mindre gruppsamtal av olika slag.

På entréplanet finns också sakristian med arbetsplats för präst och diakon och kyrkvärdar.

Christinaesalen på andra våningen är den stora samlingssalen för kyrkkaffe, temakvällar, musikstunder och liknande.

På tredje våningen finns Övre rummet, avsett för ungdomsgrupper, konfirmander, vuxenstudiegrupper och andra samlingar med upp till ett 20-tal personer.

Kapprum, vaktmästarexpedition, omklädningsrum för körerna med mera är beläget i bottenvåningen.