Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Alingsås Besöksadress: Brunnshusallén 3, 44134 Alingsås Postadress: BOX 325, 44127 ALINGSÅS Telefon:+46(322)669100 E-post till Svenska kyrkan Alingsås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkparken

Kyrkparken, även kallad Kyrkoplan i Alingsås, ligger centralt i anslutning till Christinae kyrkan.

Kyrkoplan omges av en rad med lindar. På parkens centrala yta växer almar och lönnar varav två av dessa är rödbladiga. Strax söder om kyrkan finns Jonas Alströmers grav med en minnessten innanför en gjutjärnsinhägnad.

Nuvarande kyrkoplan var kyrkogård fram till 1843 då den nya kyrkogården norr om Norra Ringgatan togs i bruk. Då frilades platsen kring kyrkan och den fick då sin nuvarande utformning. Kyrkoplanen var inhägnad med ett gjutjärnsstaket fram till 1941. Den inhägnade kyrkogården vette mot Drottninggatan. På de övriga sidorna gränsade kyrkogården mot bebyggda tomter och ett par ladugårdar. Troligen var kyrkogården en av de få platser i staden som hade träd på 1700-talet. Att plantera träd på andra platser än på kyrkogårdar och att anlägga parker inne i städerna blev inte vanligt förrän vid 1800-talets mitt.

Kyrkoplan

Svenska kyrkan i Alingsås har vid ett flertal tillfällen använt kyrkparken för verksamhet, speciellt i samband med större event i Alingsås så som Potatisfestivalen och Lights in Alingsås. 

Bild: Mats Svedberg