Foto: Peter Ebbesson

Britt G. Hallqvists plats

Den anlagda ytan i Christinae kyrkpark heter Britt G. Hallqvists plats.

Christinae kyrkpark omges av en rad med lindar. På parkens centrala yta växer almar och lönnar varav två av dessa är rödbladiga. Strax söder om kyrkan finns Jonas Alströmers grav med en minnessten innanför en gjutjärnsinhägnad.

Nuvarande park var kyrkogård fram till 1843 då den nya kyrkogården norr om Norra Ringgatan togs i bruk. Då frilades platsen kring kyrkan och den fick då sin nuvarande utformning. Kyrkoplanen var inhägnad med ett gjutjärnsstaket fram till 1941. Den inhägnade kyrkogården vette mot Drottninggatan. På de övriga sidorna gränsade kyrkogården mot bebyggda tomter och ett par ladugårdar. Troligen var kyrkogården en av de få platser i staden som hade träd på 1700-talet. Att plantera träd på andra platser än på kyrkogårdar och att anlägga parker inne i städerna blev inte vanligt förrän vid 1800-talets mitt.

Kyrkparken används återkommande för kyrkans verksamhet, speciellt i samband med större event i Alingsås så som Potatisfestivalen och Lights in Alingsås.

År 2019 invigdes Britt G. Hallqvists plats i samband med Alingsås 400-års jubileum. Läs mer om platsen och Britt G. Hallqvists koppling till Alingsås i invigningstalen nedan.

Invigning av Britt G. Hallqvists plats

Läs talen från invigningen av Britt G. Hallqvists plats.

Kyrkoplan