Foto: Alexander Hagerius

Om Noltorpskyrkan

Läs mer om Noltorpskyrkan.

Verksamheten
Arbetet i Noltorpskyrkan är ett samarbete mellan Alingsås församling och EFS missionsförening i Noltorp. Det innebär att ett distriktsråd, bestående av EFS missionsförenings styrelse, den församlingsvårdande personalen och en adjungerad representant från församlingskyrkorådet, ansvarar för arbetet tillsammans med församlingskyrkorådet.

En till två gånger per termin ordnas ”Öppet Forum” som ger den som så önskar en möjlighet att bli informerad om arbetet i Noltorpsdistriktet och samtidigt ge uttryck för sina synpunkter och tankar om hur arbetet skall utformas och vidareutvecklas.

Precis som andra delar av Alingsås pastorat erbjuder Noltorpsdistriktet ett basutbud av mötesplatser för alla olika åldrar. Därutöver kan annan verksamhet utvecklas som ger distriktet sin särprägel.
Det som på detta sätt är specifikt för Noltorp är tonvikten på lekmannaengagemang i alla olika sammanhang i kyrkans liv. Ända sedan starten 1991 har de kyrkvärdsgrupper som tar ansvar runt och i gudstjänsterna varit en sådan viktig del. 

 

Kyrksalen Foto: Peter Ebbesson
Dopträd i Noltorpskyrkan Foto: Peter Ebbesson