Wisteniusorgeln i Vårdsberg

Över hundra år har den stått magasinerad i tornet till Vårdsbergs kyrka. Nu ljuder tonerna från den unika Wisteniusorgeln igen. 

Den vackra orgeln står på en ny läktare ritad av arkitekt Ulf Oldaeus.
Den vackra orgeln står på en ny läktare ritad av arkitekt Ulf Oldaeus. Foto: Karl-Johan Perlskog

Sommaren 2013 plockades den magasinerade Wisteniusorgeln ned från tornvinden i Vårdsberg. Där hamnade den 1895 sedan kyrkan fått en ny orgel. Delarna från Wisteniusorgeln skickades till orgelbyggarna Bergenblad & Jonsson som återställt en av de få Wisteniusverk som finns bevarade. Se bilder från renoveringen här.

9 november 2014 återinvigdes orgeln. Tidigare kantorn i Rystad kyrka och orgelvännen Sven O Linge var med då orgeln besiktigades några månader tidigare Här berättar han om orgeln:

"En av Jonas Wistenius förnämsta orglar, byggd för Vårdsbergs kyrka 1762 har restaurerats och återuppsatts på en ny 8-pelarläktare i den gamla rundkyrkan.

Den vackra barockorgeln har så att säga krupit ur sin tornkammare och återfått sitt gamla pipverk och fasad men med nytt hus, bälgverk, luftfläkt, kanaler och spelbord. Allt ger ett strålande intryck! Blå-grön färg, mycket bladguld, lyror och trumpetande änglar.

Wisteniusorgeln står nu framför Åkerman&Lundorgeln som använts sedan 1895 och som också den restaureras och blir färdig till höstens återinvigning 9 november.

Vid mitt besök i kyrkan 10 juni mötte jag orgelbyggarna Åke Bergenblad och Mats Jonsson i färd med att intonera och stämma de elva stämmorna i Wisteniusorgeln. Jag kunde genast konstatera att klangen är mycket skön och ren. Spelmanualen är ny med ben och buxbom i både under- och övertangenter. Även orgelbänken är ny.

Åkerbo församling är att gratulera till denna storartade och lyckade restaurering. Må Wisteniusorgeln få ljuda många gånger, särskilt under jubileumsåret 2015!"

Sven O Linge

Fotnot: En mer detaljerad beskrivning av den restaurerade orgeln finns här.

Teknisk och konstnärlig

I Vadstena slottskapell står sedan sommaren 2013 en annan Wisteniusorgel. En gång fanns den i Lillkyrka kyrka. I Församlingsguiden nr 4 2013 finns en artikel om den. Klicka på bilden och gå till sidan 5.
Wisteniusorgeln som en gång fanns i Gistad (och Lillkyrka) finns sedan sommaren 2014 i Vadstena slott. Foto: Fredrik Unger

Jonas Wistenius var en skicklig orgelbyggare som hann bygga nära hundra orglar under sin levnad. Han föddes år 1700 i Vists socken i Östergötland. Han var tekniskt skicklig och hade även stor konstnärlig begåvning, som regel ritade han orgelfasaderna själv.
Få av Wistenius orglar finns bevarade i sin helhet och få är få ännu i bruk.
Sommaren 2014 återinvigdes ett verk i Vadstena slottskapell (se bild till höger). Den största och äldsta (1744) finns i S:ta Gertruds kyrka i Västervik.
Jonas Wistenius dog 1777.

Källa: Wikipedia