Wisteniusorgeln renoveras

Wisteniusorgeln i Vårdsbergs kyrka är renoverad av orgelfirman Bergenblad & Jonsson i Nye utanför Vetlanda.

Bild och bildtexter:
Niclas Fredriksson (där ej annan anges)

Den nedre luckan med ram och två fyllningar ska egentligen sitta ovanför den så kallade notnischen. Hålrummet nedanför notnischen är avsett för klaviaturen, spelbordet med dess tangenter.

Fyllningsluckan ovanför spelbordet och notnisch innehåller tänkespråk: ”Lofsiunger Herran Gud [/] Med salmers Söta Liud.” respektive ”Natturens wärk hwar på sitt wis, Instämmer till sin Herres pris.” 

Insidan av orgelfasadens så kallade struktur. På brädet i övre högra delen av bilden syns borrade hål. På de främre av dessa står fasadpipor vilka får luft via raden av hål närmre i bilden och uthuggna kanaler i brädet, det vill säga förföringar i fasadpipstocken (som det heter med orgelbyggnadstekniskt ordbruk).

Denna uppsättning pipor är ett orgelhistoriskt - i ordets verkliga bemärkelse - unikum. Piporna är av rörbladstyp (ej flöjtpipor) och stämman är benämnd Vox humana 8’ på latin, det vill säga ”Röst av människa”, ”Människostämma” på svenska. Det som gör pipuppsättningen unik är utformningen av de på bilden grå delarna, de tonförstärkande så kallade uppsatserna. Invändigt (och ej synligt på bilderna) har den ytterligare en beståndsdel i form av en invändigt fastlödd kon vars spets i mynnar i det står, centrerade hålet i locket med totalt fem hål på ovansidan av respektive uppsats. Någon samtida rörstämma med uppsatser av denna egenhet finns ej i Sverige, men väl i den både stora och berömda historiska orgeln i Hamburg S:t Jacobi kyrka i Tyskland.

Av det sällsynt välbevarade pipverket från 1700-talet finns tre pipor som gör just orgeln i Vårdsberg än mer sällsynt i såväl Linköpings stift som Sverige i övrigt. De tre pipornas orgelbyggnadstekniska kännetecken visar att de ingår i en stämma som heter Principal 8’ diskant. En så pass stor stämma byggde orgelbyggare Jonas Wistenius såvitt bekant endast i två andra orglar, nämligen den i Vists kyrka och i Floda kyrka i Södermanland. Till skillnad från i Vårdsberg är varken den i Floda eller i orgelbyggarens barndomsförsamling (Vist) bevarade. Liksom rörstämman Vox humana 8’ är alltså även dessa flöjt- eller s.k. lingualpipor unika.

En ny orgelläktare har byggts för att ge plats och göra rättvisa åt både den gamla Wisteniusorgeln och den yngre Åkerman&Lundorgeln.
Här syns några av de som varit inblandade. Från vänster: Arkitekt Ulf Oldaeus, konsult för orgelrenoveringen,  Ernst-Henrich Burgman från Magnussons orgelbyggeri och Åke Bergenblad från Bergenblad & Jonssons orgelbyggeri. Foto: Fredrik Åstrand