Textilkonstnärer

Åkerbo församling har flera välkända textilkonstnärer representerade i skåp och lådor.

Märta Måås Fjetterström (1873 - 1941) uppmärksammades nyligen i en stor utställning på Slottsmuséet i Stockholm som berättade om hennes liv och verk.

Hon föddes i Kimstad men när pappan blev kyrkoherde i Vadstena flyttade familjen dit. Hon var näst äldst bland åtta syskon och samtliga barn uppmuntrades att utbilda sig. Märta sökte in på Tekniska skolan i Stockholm, nuvarande Konstfack.

Eftersom kyrkorummet var en del av Märtas uppväxtmiljö blev hennes förståelse och känsla för det sakrala rummet naturligt. Uppväxten på prostgården med stor trädgård formade hennes känsla för naturen. Träden, blommorna och örterna tog hon med in i sin mönstervärld.

Hon komponerade bland annat tio vävda och ett broderat antependium och specialkomponerade mattor för tretton kyrkor. Efter hennes död blev tillverkning av kormattor ett viktigt fortsatta arbete för verkstaden i Båstad.

I Askeby kyrka ligger en av dessa kormattor som heter Örtagård som är komponerad av Märta Måås Fjetterström 1934 och tillverkad i MMF verkstad 1992. Inköpt 1993 av Askeby församlings kyrkoråd.

Hemslöjdsföreningar i landet har haft en stor betydelse för produktion av textiler och många av konstnärerna har koppling till flera verkstäder och hemslöjdsföreningar.

Märta Gahn (1891  - 1973) textilkonstnär och konstnärlig ledare för Svensk Hemslöjd under åren 1917–1933, ledde utbildningen vid Handarbetets Vänner 1933–1935 och förestod slutligen Libraria, textilateljé för kyrklig konst, 1935-1954. I Törnevalla kyrka  finns bland annat en vacker mässhake av Märta Gahn från 1941, att titta på.

Agda Österberg (1891 – 1987) formgivare, textilkonstnär, tecknare och målare, skapade ett nytt textilt formspråk för kyrkliga textilier i ateljén Libraria i Stockholm och senare Tre bäckar i Varnhem. Hennes mattor har idag en stark attraktionskraft på konstauktioner. Törnevalla kyrka har ett antal inventarier skapade av Agda Österberg; mässhakar, antependium och predikstolskläde.

Sofia Widén (1900 – 1961) formgivare och konstnär, konstnärlig ledare för textilateljén Licium 1930 till 1951, därefter egen verkstad fram till sin död 1961. Ateljéns huvudsakliga uppgift var att tillverka kyrkliga textilier och det levererades över 1600 kyrkliga textilier från ateljé Licium. Vårdsbergs kyrka har en mycket vacker vit mässhake av Sofia Widén från 1939.

Barbro Nilsson (1899 – 1983) konstnär och konstnärlig ledare vid MMF verkstad. Både kormattan i Askeby kyrka och även en stor bonad i församlingsgården är märkt med hennes namn. 

Anna-Lisa Odelqvist Kruse (1925 – 2000) arbetade på Licium under ledning av Sofia Widén och blev konstnärlig ledare på Libraria efter Agda Österberg. Det finns flera textilier av Anna-Lisa Odelqvist Kruse, bland annat en vit mässhake från1962 i Lillkyrka kyrka.

Kerstin Persson - Det finns även exempel på nyare textiler i församlingen bland annat två mässhakar i Noomis kapell och Rystad kyrka från 2000 av Kerstin Persson. Hon övertog det konstnärliga ledarskapet efter Agda Österberg på ateljé Tre bäckar och behöll den tills all verksamhet upphörde där 2004.

Märta Eklund - Församlingen har ju även haft ortsbor som varit duktiga i det textila hantverket och bidragit med textila bruksföremål. Till exempel Anna- Lisa Gustavsson i Askeby som vävt gardiner och Märta Eklund i Östra Skrukeby som vävt både mässhake, antependium och predikstolskläde. Genom syföreningars försorg har även textilierna tagits omhand och förvarats med stor kunnighet och omsorg.