#metoo

Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier? Har debatten kring #metoo och #vardeljus rört upp smärtsamma minnen?

I enskilda samtal med en präst eller diakon kan du prata om allt. Samtalen är kostnadsfria och den du talar med har tystnadsplikt.

Tidsbeställning av enskilda samtal genom direktkontakt med präst eller diakon eller via församlingens växel, 013-23 66 50.

I varje stift finns dessutom kontaktpersoner som är beredda att lyssna till berättelser om smärtsamma erfarenheter och förmedla kontakter till myndigheter och andra organisationer med erfarenhet av dessa situationer. I Linköpings stift är det Susanne Angelöf, präst i Borensbergs pastorat, 013-242 661 eller  Anders Facks, präst i Linköpings domkyrkopastorat, 013-205043,  du kan vända dig till.

Prata med jourhavande präst 

Jourhavande präst finns tillgänglig på telefon 112  klockan 21.00-06.00. 

Kontaktpersoner