Dela lika under samma himmel

Det finns ett överskott av mat i världen, ändå vet vi att över 800 miljoner människor kommer att somna hungriga i kväll. Fastlagssöndagen, den 19 februari, startade Fasteaktionen 2023 med temat "Dela lika under samma himmel". Tillsammans kan vi säkerställa att fler människor får tillgång till hållbar och rättvis matförsörjning.

I Honduras har jesuitpräster länge fört de fattigas talan och en ihärdig kamp mot de problem som årligen driver tiotusentals honduraner att migrera. En kamp som stöds av Act Svenska kyrkan, bland annat genom support till jesuiternas radiostation och researchcenter. På bilden: Rosa Elvira Muñoz, bor i Colonia Rivera Hernandez, en förort till Honduras näst största stad San Pedro Sula. Det är ett av landets värst våldsdrabbade områden. Här öppnade jesuiterna barn- och ungdomscentret Paso Paso (Steg för Steg) 2002. Ett hundratal barn och ungdomar deltar i olika aktiviteter. Bland annat Rosa Elvira Muñoz 14-åriga dotter. Här serverar Rosa Elvira Muñoz (t v) mat tillsammans med Floria Avila. Foto: Jesper Klemedsson/IKON

Vi måste tillsammans skapa möjligheter där människor själva kan försvara sin rätt till en hållbar försörjning. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga vill Act Svenska kyrkan bidra till en mer rättvis värld där alla människor kan äta sig mätta. 

Det pågår en global hungerkris, men det borde inte vara så. ”Vårt dagliga bröd” är både ett av människans mest grundläggande behov och en mänsklig rättighet. Människor som är undernärda blir oftare sjuka, har svårt att följa utbildningar och hela samhällets ekonomi hämmas. Och omvänt – människor som kan äta sig mätta blir friskare och kan både förbättra sina egna liv och bidra till samhällets utveckling. 

Att dela bröd och att i ord och handling verka för att alla människor ska kunna leva ett värdigt liv utan hunger, har från första stund varit en del av kyrkans uppdrag. 

Årets fasteaktion bidrar till en mer rättvis värld. I en tid där människor tvingas fly från sina hem och alltför få kan äta sig mätta vill vi vara med och bryta den negativa utvecklingen. 

Läs mer om fasteaktionen här