Kyrkogård

I Åker-Länna församling har vi två kyrkogårdar. En i Åkers styckebruk och en i Länna.

Åkers kyrkogård

Gravrättsinnehavare sökes!

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar på vissa gravplatser där vi ber anhöriga/besökare att kontakta oss på grund av att vi söker uppgifter om aktuell gravrättsinnehavare.

Anledningen till detta är att före den 1 april 1991 fanns inga skyldigheter att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Många äldre gravplatser saknar därför uppgifter om aktuell innehavare.

Genom begravningslagen som trädde i kraft den 1 april 1991 infördes en anmälningsskyltighet för dödsboet. Endast den som är antecknad som gravrättsinnehavare har rätt att utöva gravrätten.

För att hålla gravregistret uppdaterat vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.

Skylten kommer vara uppsatt på gravplatsen i två år. Får vi ingen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudman enligt begravningslagen 7 kap. paragraf 19.

Vi tar tacksamt emot upplysningar gällande gravrättsinnehavare, släktingar eller uppgift om andra personer som är intresserade att ta över gravrätten i de fall där det saknas gravrättsinnehavare. Information kan lämnas till församlingsexpeditionen tele 0159-348 40 eller via epost till aker-lanna.pastorat@svenskakyrkan.se

Har ni några frågor eller funderingar kring gravrätter och gravrättsinnehavare är ni välkomna att kontakta kyrkogårdsföreståndare Andreas Borg, tele 0159-348 46 eller via epost andreas.borg@svenskakyrkan.se

Askgravlund

Askgravlunden på Åkers kyrkogård invigdes söndagen den 12 maj 2019.

Tanken med den nya askgravlunden är att skapa ett tydligt avgränsat rum för alla sörjande. En plats där alla är välkomna att sitta ner, lämna blommor och tända ljus . En fridfull plats som är lättillgänglig för alla. 

Askgravlunden är ett komplement till den minneslund som sedan länge finns på krönet av kullen i den äldre delen av kyrkogården.

I likhet med minneslunden sker gravsättningen helt anonymt i befintlig terräng utan närvaro av anhöriga. Skillnaden är att en namnplakett med den avlidnes namn monteras på en av väggarna i askgravlunden.

Närmare information om reglemente för askgravlunden, medgivandeblankett och kostnad för namnplakett finns i faktarutan till höger.

Finns det frågor och funderingar kring askgravlunden eller kyrkogården svarar vår kyrkogårdsföreståndare på era frågor per e-post andreas.borg@svenskakyrkan.se eller per telefon 0159-348 46.

Välkomna till Askgravlunden!

 

Andreas Borg

Andreas Borg

Åker-Länna församling

Arbetsledande kyrkogårdsvaktmästare