Våra kyrkklockors historia

I vår kyrka hänger 29 stycken kyrkklockor- läs om deras historer här

I Adolf Fredriks kyrkas torn hänger 29 stycken kyrkklockor med olika historia och olika uppgifter. Flera av dom har sitt ursprung i 1600-talet men endast en av dessa är original och den klämtar än, varje kvart slår den sina slag. De nyaste är de 24 stycken klockorna i vårt klockspel som togs i bruk första advent 1977.

Det är spännande att tänka sig att flera av dem har ringt över församlingen sedan den tid då den låg långt utanför staden.
Sen dess har de ringt in till gudstjänst, begravningar, dop och vigslar. Men också ringt in vardagen och helgen. Klockspelet spelar olika melodier fyra gånger om dagen och de följer kyrkoårets växlingar.

Jag ska berätta lite kort om alla våra klockor och börjar uppifrån. Högst upp, i lanterninen drygt 50 m från marken, sitter två klockor, den ena slår sina slag varje kvart, det är vår äldsta klocka från 1674. Den andra slår timslagen. Detta var viktigt för att göra känt hur mycket klockan var innan armbandsurens tid. Kanske är det idag lika användbart
eftersom man slipper gräva fram mobilen för att veta hur mycket klockan är.

Tjugofyra klockor, de som bildar vårt klockspel, hissades upp den 7 november 1977. Den största klockan har en psalm graverad som den tidigare kyrkoherden och psalmdiktaren Johan Olof Wallin skrivit, sv. Psalm 405 vers 1.  Klockspelet kom till på initiativ av dåvarande kyrkoherde K.B. Öster. När han väckte frågan i kyrkorådet gillades det.
Inga Bergholtz som tillhör den klockgjutarsläkt som tidigare varit verksam i församlingen i över hundra år, meddelade att hennes faster Karin Bergholtz kunde bidra med halva summan, etthundratusen kronor.
Resten av pengarna samlades in från företag och privatpersoner. Så fick vi klockspelet till minne av J.O. Wallin och klockgjutarsläkten Bergholtz.

Strax under klockspelet hänger vår lill-, mellan- och storklocka. Alla bär de inskriptioner av J.O. Wallin. De fick gjutas om i början av 1800-talet. Det berättas att donatorn till Storklockan, fru von Balthazar, tyckte att den gamla Storklockan, den som nu skulle bli Mellanklocka hade en alltför dålig klang och borde gjutas om: ”hvilken obetydlig till sin storlek och dålig till sin klang, knapt höres till prestgården, än mindre öfver hela Församlingen, hädanefter blifwa ännu mer oduglig, när den nya väl- och högtljudande klockan måste aldeles absorbera dess hesa och svaga ljud”

Så kom samtliga klockor att invigas 1814. De har sedan fått gjutas om några gånger för att de rämnat, Storklockan 1826 och mellanklockan 1924.  Klockan från S:t Olofs kapell är i original och först tagen i bruk 1674. Den lilla gjöts om 1845 efter att ha blivit sönderringd under den sista kungsringningen.

Numera styrs de tre klockorna med knappar i vårt vaktmästarbord men förr ringde man med handkraft och det var ett inte helt ofarligt arbete - 1863 fick en av ringarna sätta livet till. År 1910 blev det elektriskt.
Tidsklockorna styrs av tidur precis som vårt klockspels dagliga spel. Klockspelet kan också spelas från ett spelbord på orgelläktaren.

Har jag väckt din nyfikenhet på att få se klockorna och veta mer? Vi erbjuder tornuppstigningar under våren och sommaren. Håll utkik på vår hemsida för tider och anmälan.

Den stora klockans vers lyder:

’’Vid klangen av min röst må hårda hjärtan röras, betryckta fatta tröst, förförda återföras; sig samle vid mitt ljud till sensta eftertid ett folk som tackar Gud för frihet, bröd och frid.’’
Svensk Psalm 405

/ Bengt Kämpe, klockare