Valresultat Kyrkofullmäktige 2021

Här presenterar vi ledarmöter och ersättare för perioden 2022-01-01 - 2025-12-31

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden
2022-01-01 - 2025-12-31

Adolf Fredriks församling Kyrkofullmäktige
Slutgiltigt valresultat

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Ledamöter:
Leif Jansson
Eli Rätväg
Christer Wälivaara
Christine Mogård
Bernt Lundberg
Gunhild Glingvall-Priftakis
Bengt Lindroth

Ersättare - Ersättarnummer:
Monica Gullberg 1
Kjell Sevefjord 2
Gabriella Lavecchia 3
Kjell Dahlström 4


Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
Ledamöter:
Olov Lindquist

Ersättare Ersättarnummer:
Jens Pettersson 1

För Adolf Fredriks församling - med musiken
Ledamöter:
Lilian Henriksson
Anders Jörle
Izabel Arnstedt

Ersättare Ersättarnummer:
Johan Wållberg 1
Marina Jaen 2

Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Ledamöter:
Stephan Andrén


Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ledamöter:
Kee Frost
Monica Tanner Krantz
Olof Zdilar
Els-Mari Edholm Radhe
Ernst Tanner

Ersättare Ersättarnummer:
Niklas Nordkvist 1
Krister Kotti 2
Maria Skytén 3

 

Här kan du se mer detaljer kring valresultatet:
https://kyrkoval.svenskakyrkan.se