Se intervjun med körledare Isabel Josephson här

’’Att sjunga i kör som liten ger en verklig upplevelse av att vara en del i ett sammanhang, att du är en viktig del i maskineriet’’