Pilgrimsvandra i vår och sommar

Vad är en pilgrim?

Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinius, som betyder främling. Pilgrimen ger sig av mot det okända, ibland som främling. Pilgrimer finns i de flesta kulturer och religioner.

Tidigare har man främst vandrat till olika heliga platser, såsom Jerusalem eller Santiago de Compostela.
I vår tid har pilgrimsvandringen förändrats med fokus mer på själva vandringen än målet.

Varför ska man pilgrimsvandra?

Att göra en pilgrimsvandring innebär att man bryter up från vardagens mönster, det som är tryggt och vant, och ger sig ut på vandring. Man möter människor som man kanske inta annars skulle möta i det vanliga livet, både kropp och själ aktiveras.

Vandringen i sig blir en andlig resa, en yttre och en inre resa där mötet med naturen och dina medvandrare kan ge ditt liv nya perspektiv.

Varmt välkommen att vandra med oss i Adolf Fredriks församling!
För frågor kontakta Lotta Lundberg nedan 

 

PILGRIMSVANDRINGAR VÅR OCH SOMMAR 2024

 

18 maj OBS! Nytt datum 
Vandring i Tyresta i samarbete med Gustaf Vasa församling.
Kontaktperson: Dan Bekking

29 juni 
Pilgrimsvandring Brunnsviken runt (ca 12 km) med Pilgrimens nyckelord.
Samling kl 10:00 Vid T-Bana Tekniska Högskolan, uppgång Körsbärsvägen.
Medtag rejäl matsäck, dryck och bra skor, kläder efter väder. Ingen anmälan.
Kontaktperson: Lotta Lundberg.

6 juli 
Pilgrimsvandring Ingegerdsleden delar av etapp1(ca 20 km)
Samling: kl 10:00 utanför Adolf Fredriks kyrka. 
Medtag rejäl matsäck, dryck och bra skor, kläder efter väder. Ingen anmälan.
Kontaktperson: Lotta Lundberg.

24 augusti 
Pilgrimsvandring St Botvidsleden (ca 8 km) 
Samling Vid Salems kyrka kl 11:00
(Reseförslag med SL: Pendeltåg mot Södertälje, avstigning på station Rönninge, byte till buss 708, ca 7 hållplatser till Salems kyrka, med reservation för ändrad tidtabell)
Medtag matsäck och dryck, bra skor och kläder efter väder. Ingen anmälan.
Kontaktperson: Lotta Lundberg

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring. I kalendariet hittar du aktuella vandringar.