Nattvardskärl som bär en historia

I församlingens samlingar finns flera uppsättningar av nattvardskärl i olika utförande och från helt olika tider. Vart och ett är så mycket mer än bara en kalk och en kanna, och bär på sin egen historia. Några av dessa kommer vi nu att kunna visa upp för besökare då vi fått ett speciellt utställningsskåp till vår kyrka.
Ett av de äldsta nattvardskärlen är en vinkanna med skruvlock av förgylld mässing. Den skänktes 1688 av Frans Hindrichs och Catarina Matz till S:t Olofs kapell, det kapell som sedan Adolf Fredriks kyrka byggdes runt och ersatte. Flaskan har sex kanter, tre av dem bär bibeltexter och två av dem bilder. Den ena är en bild av Noas ark gungandes på vågorna, över den flyger en duva med en olivkvist i näbben. Den andra ger oss en inblick i sextonhundratalets nattvardsgång föreställande två präster och nattvardsgäster i 1600-tals kläder.

Till Adolf Fredriks kungliga invigning 1774 togs en ny kalk i bruk som bland annat innehöll silver från ting i församlingens ägo. Kalken förgylldes sedan både invärtes och utvärtes. Den kalk som återkommer i flera av de böcker som handlar om kyrkans bruksföremål spänner över flera århundraden. Den bär på tre årsstämplar 1632, 1782 och 1831. Tillsammans med den användes en kanna i rokokodesign med handtag smyckat av druvor och ett lamm liggande på locket.

Det nattvardssilver som vi idag använder mest togs i bruk när vår kyrka fyllde 200 år 1974. ”Där måste finnas tyngd – korset som Jesus bar var tungt, Golgata-vandringen var tung. Det måste prästen känna också vid nattvarden, tyngden i handen” Silversmeden Claës E. Giertta berättar i församlingsbladet det året om sina tankar då han skapade vårt nattvardssilver som har en rak form med en skrovlig yta som påminner om stenar, med tyngd och allvar. ”Och kyrkan och församlingen är ju som stenar! Var och en av oss är en sten, och tillsammans bygger vi kyrkan genom århundradena. Var och en har ett ansvar – vad händer med en byggnad, om en sten lämnar sin plats i muren?”

Så är nattvardskärlet mycket mer än bara en kalk och kanna, precis som nattvarden är så mycket mer än bara bröd och vin.

Bengt Kämpe, klockare