J O Wallins avtryck

Klockare Bengt Kämpe skriver om J O Wallins närvaro i vår kyrka

 

I Adolf Fredriks kyrka finns det
flera små påminnelser om tidigare kyrkoherden, ärkebiskopen, medlemmen i Svenska akademin och psalmboksförfattaren, J O Wallin. Vi finner avtryck av hans skrivargärning.

Johan Olof Wallin var under åren 1813-1818 kyrkoherde i församlingen.
Han bodde då i den kyrkoherdebostad som på den tiden låg snett mitt emot där Gustaf Vasa kyrka ligger idag, nuvarande adress Karlbergsvägen 16. Där sägs han också ha skrivit flera av sina psalmer.

J. O. Wallin hade uppdraget att sammanställa den psalmbok som 1819 togs i bruk. Av psalmbokens då 500 psalmer hade han skrivit 140 stycken och dessutom översatt eller bearbetat ytterligare 200 stycken.I den psalmbok vi använder idag, från 1986, bär fortfarande över 70 psalmer hans signatur.
Wallin var en uppskattad predikant och konfirmerade prins Oscar 1815 i vår kyrka.

På flera ställen i vår kyrka påminns vi som sagt om honom, vi har t.o.m. ett rum vi kallar Wallinrummet. Där återfinns hans skrivmöbel och i en dragkistas låda intill finns ett vackert blått, vikt fodral. I detta finner vi hans doktorsbrev.

I kyrkorummet, från orgelläktaren, hänger ett textilkonstverk som Sofie Widén skapat (1959). Motivet är hämtat från en av de psalmer som hans sägs ha skrivit under sin tid i församlingen, psalm 120 vers 4;

Hans kyrka, i sitt frö så späd
skall växa till ett skuggrikt träd,
som sina grenar sträcker ut
kring jordens rund, till tidens slut.

Men hans texter återfinns på flera ställen, uppe i vårt torn, på de klockor jag skrev om i vårt vårnummer. Lill-, mellan- och storklockan har, var och en, en vers ingjuten i sig. Följande står på lillklockan:

Besök Guds helgedom
Lef tålig, vis och from
och tänk på död och dom

Bengt Kämpe, klockar