Foto: Anna Johanna Blom

Här möts människor genom lek och sång

Församlingspedagog Jonas berättar varför öppna förskolan är en viktig mötesplats- inte främst för barnen utan för föräldrarna

Jonas Pettersson började i kyrkan som ung ledare för konfirmander när han var 17 år. Det ledde i sin tur senare vidare till att han utbildade sig till församlingspedagog. Skillnaden mellan att jobba med små barn och ungdomar menar Jonas inte är så stor. 
 – Oavsett om du är tre månader gammal eller 93 år handlar det om samma sak, nämligen att se människor när de är här. Det är huvuduppgiften för mig, att möta människor där de är. 

Det är ett blandat gäng som dyker upp på öppna förskolan som Jonas håller i varje onsdag och fredag i församlingslokalen. Det är främst föräldrar och ibland nannys men även mor-och farföräldrar som kommer med sina barn. Men vad gör man då på öppna förskolan? 
 – Det är upp till de som kommer hit. Här finns ett tryggt rum där det finns olika saker att göra, och det finns leksaker för olika åldrar. Det finns alltid fika med smörgåsar och möjlighet att värma mat till sina barn. Sångstunden är lite av en höjdpunkt, då tar vi bort leksakerna och sjunger och gör rörelser tillsammans. 

Varför är öppna förskolan en viktig verksamhet och mötesplats? 
 – Det är faktiskt inte främst en verksamhet för barn utan för de vuxna. Här kan föräldrar få möjlighet att träffa andra föräldrar för att dela sina erfarenheter som spädbarnsföräldrar. Det kan vara sådant man är orolig för som förstagångsförälder och har behov att prata om. Många föräldralediga kan känna sig lite isolerade och har ett behov av att träffa andra vuxna i samma situation. 

På frågan om vad kristendomen och kyrkan har med öppen förskola att göra svarar Jonas:
– Kyrkan ska vara en plats man kan komma till oavsett ålder och för mig handlar det mycket om relationsbygge. Kyrkan ska vara en plats som erbjuder gemenskap och trygghet utan att man behöver prestera något tillbaka. 

Behöver man själv vara medlem i Svenska kyrkan för att komma till öppna förskolan? 
 –  Man måste inte vara medlem för att komma hit men det är såklart trevligt om man är med och stöttar eftersom den här verksamheten inte skulle existera utan medlemmar. 

Det roligaste med öppna förskolan tycker Jonas är att träffa alla olika människor som kommer hit. 
  –  Det är inte sällan det kommer människor från olika länder. Alla kan vara med och leka och sjunga oavsett vilket språk man talar.