Konstverk

I kyrkan finns två skulpturer av den kanske under kyrkans byggnadstid mest namnkunnige konstnären i vårt land, skulptören Johan Tobias Sergel. Det ena är Cartesiusmonumentet, där ”Sanningen”, som är symboliserad av ett jordklot, befrias från ”Lögnens” täckelse. Kung Gustaf III, som med stort intresse följde byggandet av kyrkan, är initiativtagare till tillkomsten av detta verk.

Monumentet hedrar den franske filosofen René Descartes (Cartesius) som på drottning Kristinas tid var knuten till det svenska hovet. Han låg begravd på kyrkogården 1650-66, innan hans kvarlevor fördes till hemlandet.

Den andra skulpturen av Sergel är altartavlan, som också är tillkommen med Gustaf III:s bistånd. Den visar hur Kristus stiger upp ur graven på påskdagens morgon.

Målningarna i kupolen är utförda av Julius Kronberg 1899-1900. Bilderna föreställer scener ur Jesu liv.

Dopfunten av kristall från Orrefors är liksom epitafiet över upptäcktsresanden Sven Hedin ritad av Liss Eriksson.

Orgeln från Grönlunds orgelbyggeri tillkom 1966 men den ursprungliga fasaden från 1781 är bevarad. Ett av målen med orgeln var att kunna framföra musik av olika ålder så stiltroget som möjligt.
Läs mer om orgeln >

Kyrkan restaurerades invändigt 1996-1997 med Uno Söderberg som arkitekt. Restaureringen omfattade bland annat rengöring av kyrkans väggar och valv och konservatorsarbeten i fråga om altarrelief, altare och predikstol. Ett kapell skapades i södra korsarmen för att underlätta möjligheten att samla små grupper till gudstjänster av mera intim art.

Två äldre takkronor, som varit nedtagna sedan en tidigare renovering, sattes upp liksom ett större antal nya, ritade av Uno Söderberg. De är förgyllda och har till uppgift att ge ett varmt och behagligt ljus, men också att genom samspel med det guld som finns här och var i rummet ge ljusblänk, som i någon mån ersätter en levande lågas rörlighet.