Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Medlemskap i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har 6,2 miljoner medlemmar och det är vi glada för. Är du inte redan medlem är du varmt välkommen att bli det!

Du är viktig och värdefull

Goda skäl att vara medlem i Svenska kyrkan

 

Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till ett betydelsefullt arbete både här i Hallsberg och runt om i världen. Vi finns med vid livets viktiga händelser och en stor del av vårt arbete handlar om att stå på de utsattas och svagas sida, att ge en röst och ett sammanhang. Här får vi mötas i gemenskap med Gud. Det finns plats för tro, hopp, tvivel och framför allt kärlek. Ja, det finns helt enkelt många anledningar till att vara medlem i Svenska kyrkan.

Gudstjänst och gemenskap
I Hallsbergs församling firar vi gudstjänst varje söndag. Vi har även veckomässor och Församlingsgården är fylld med aktiviteter i veckorna. Till oss kommer du också för viktiga och stora händelser som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vi finns alltid här och ger dig möjlighet att lära känna Gud, Guds ord och lära dig mer om bibeln och kristen tro. 

Diakoni
Hos oss är alla människor lika mycket värda, oavsett bakgrund. Diakoni är församlingens sociala verksamhet, med syfte att förebygga och motverka olika former av utsatthet. Vi har ett omfattande socialt arbete för till exempel ensamma, gamla och socialt utsatta.

Barn och ungdomar
Öppen förskola, babysång, konfirmation, ungdomscafé, barngrupper och körer är bara några av aktiviteterna vi har. Vi samarbetar också med skolorna i Hallsberg och ordnar bland annat julvandringar, påskvandingar och riddarskola.

Musik, körer och kultur
Konserter, körer, musik och konst. Allt ryms i våra lokaler. Genom vårt stora musikengagemang är Svenska kyrkan landets största kulturarrangör. Som medlem stödjer du kyrkans musikverksamhet för barn, unga och vuxna. Musiken är viktig för oss och ett självklart inslag i våra gudstjänster.

Olyckor, kriser och katastrofer
Vi arbetar med kris- och katastrofarbete över hela världen. Allt från mat och tak över huvudet till psykosocial hjälp. Hallsbergs församling är en del av Hallsbergs kommuns POSOM-grupp.

En plats för eftertanke
Vi ger möjlighet till samtal, längtan och att möta Gud. Det finns plats för ideellt engagemang och dina gåvor.

Kyrkobyggnaderna
Kyrkorna är landmärken fulla av historia. Du som är medlem i Svenska kyrkan hjälper till att hålla våra kyrkor öppna och tillgängliga och är med och bevarar kyrkor och föremål för framtiden.