Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vigsel

Vigsel kan bokas i någon av församlingens fyra vackra medeltida kyrkor. Om du vill boka vigsel kontaktar du församlingsexpeditionen 08 584 808 80 eller skickar ett mail till bro.forsamling@svenskakyrkan.se.

När ni har bokat vigseln kommer prästen att i god tid före vigseln ta kontakt med er och boka ett vigselsamtal. 
Vid detta samtal förbereder präst och brudpar tillsammans vigselgudjstänsten.
Vi har inte möjlighet till cd/spotify eller annan inspelad musik i våra kyrkor. På altaret finns alltid blommor, vill ni ha blommor i bänkarna eller på annat sätt smycka med blommor, måste ni också ta bort dessa efter vigseln. Rosbad får strös i kyrkgången men även dess måste städas bort. Utomhus är det tillåtet att kasta ris och annat organiskt material.

Detta behöver ni som brudpar tänkta på före vigseln:

Hindersprövning behövs alltid för att vigsel ska kunna äga rum. Brudparet behöver ansöka om hindersprövning hos Skatteverket i god tid före vigseln, dock högst tre månader innan. 
Samtidigt som ansökan om hindersprövning görs, fyller brudparet i en blankett om vilket efternamn var och en ska ha. 
När Skatteverket har gjort hindersprövningen, så skickas ett intyg om hem till brudparet. 
Brudparet överlämnar detta intyg till vigselprästen.  Vigsel kan endast ske om prästen har det giltiga intyget om hindersprövning.

Du kan läsa mer om vigsel på svenskakyrkans hemsida