Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vigsel

Välkommen att kontakta församlingsexpeditionen för att boka vigsel.
Vigsel kan bokas i någon av församlingens fyra vackra medeltida kyrkor. 
Om du har önskemål om att ha vigseln på annan plats, så kan det ibland ordnas, låt oss tala om det och se vad som är möjligt.

Hindersprövning behövs alltid för att vigsel ska kunna äga rum.
Brudparet behöver ansöka om hindersprövning hos Skatteverket i god tid före vigseln, dock högst tre månader innan.
Samtidigt som ansökan om hindersprövning görs, fyller brudparet i en blankett om vilket efternamn var och en ska ha.
När Skatteverket har gjort hindersprövningen,
så skickas ett intyg om hem till brudparet.
Brudparet överlämnar detta intyg till vigselprästen.  Vigsel kan endast ske om prästen har det giltiga intyget om hindersprövning.

Lysning

När ni har bokat vigseln kommer prästen att i god tid före vigseln ta kontakt med er och boka ett vigselsamtal. 
Vid detta samtal förbereder präst och brudpar tillsammans vigselgudjstänsten.

Vigselpsalmer