Meny

Vigsel

Vigsel kan bokas i någon av församlingens fyra vackra medeltida kyrkor. Om du vill boka vigsel kontaktar du församlingsexpeditionen 08 584 808 80 eller skickar ett mail till bro.forsamling@svenskakyrkan.se.

När ni har bokat vigseln kommer prästen att i god tid före vigseln ta kontakt med er och boka ett vigselsamtal. 
Vid detta samtal förbereder präst och brudpar tillsammans vigselgudstjänsten.
Vi har inte möjlighet till cd/spotify eller annan inspelad musik i våra kyrkor. På altaret finns alltid blommor, vill ni ha blommor i bänkarna eller på annat sätt smycka med blommor, måste ni också ta bort dessa efter vigseln. Rosblad får strös i kyrkgången men även dess måste städas bort. Utomhus är det tillåtet att kasta ris och annat organiskt material.

Detta behöver ni som brudpar tänkta på före vigseln:

Hindersprövning behövs alltid för att vigsel ska kunna äga rum. Brudparet behöver ansöka om hindersprövning hos Skatteverket i god tid före vigseln, dock högst tre månader innan. Skatteverket, hindersprövning

När Skatteverket har gjort hindersprövningen, så skickas ett intyg om hem till brudparet. 
Brudparet överlämnar detta intyg till vigselprästen vid vigselsamtalet. Vigsel kan endast ske om prästen har det giltiga intyget om hindersprövning.

Du kan läsa mer om vigsel på svenskakyrkans hemsida