Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster

Kärnan i vår kristna tro är att Gud I Jesus Kristus blev människa och delade mänskliga glädjeämnen och sorger, delade hopp och rädslor. Gudstjänsten är ett tillfälle till möte med Gud och med varandra. I gudstjänsten får det finnas plats för lovsång, tacksamhet, glädje och jubel, fascination och vördnad, vrede och ilska, skuld och försoning, utsatthet och sårbarhet, tvivel och längtan. Att fira gudstjänst kan göras på många olika sätt eftersom tron kan uttryckas så olika. Ändå finns det ett mönster som återkommer och det mönstret är. . .

Musik och sång. Alla gudstjänster innehåller musik av olika slag och psalmer som vi sjunger tillsammans. Musik lockar fram sådant som ligger djupt i oss där orden inte alltid räcker till. Musik och sång fördjupar gudstjänstens tema och hjälper till att uttrycka hjärtats lovsång. Via psalmtexterna får vi också del av en bred andlig troserfarenhet.  

I bönen får vi be för hela vår utsatta värld. Vi tror att bön har betydelse och i gudstjänsten får vi också överlämna allt det som vi särskilt tänker på just nu och alla de människor som särskilt behöver förbön i vår närhet. Alla kyrkor i vår församling har en ljusbärare dit alla är välkomna att tända ljus.

I bibelberättelser får vi spegla våra egna liv. Predikan strävar efter att handla om våra liv kopplat till bibelberättelserna och temat för dagen med förhoppning om att lämna över något till lyssnarens att bära med sig och fundera vidare på.

Kollekten är ett sätt att inte glömma omsorgen om andra människor i vår närhet och ute i världen. Varje söndag har ett särskilt kollektändamål dit vi samlar in pengar under en av gudstjänstens psalmer.

I nattvarden inbjuds vi till en gemenskap med Gud och varandra genom brödet och vinet. Vårt nattvardsbröd är glutenfritt och nattvardsvinet är alkoholfritt. 

Guds välsignelse får vi ta emot i slutet av varje gudstjänst. Sedan sänds vi ut i vår vardag där vi, med Gud vid vår sida, får ge vidare till andra av den omsorg som vi får från Gud. 

Symbolhandlingar i gudstjänsten, tystnad och hur själva kyrkorummet ser ut är också viktiga delar som präglar helhetsupplevelsen av gudstjänsten.

Gudstjänster i Bro församling:
I Bro kyrka firas gudstjänst varje söndag klockan 11.00. 
 
Efter gudstjänsten är alla välkomna på kyrkfika.

Innanför entrén till vänster hänger små påsar med leksaker och pyssel som våra minsta besökare gärna får låna under gudstjänsten.

Någon gång per termin firas gudstjänst i Bro kyrka på både finska och svenska.