Bro församling

Prata med oss

Kontakt

Bro församling Besöks- och postadress: Prästvägen 6, 19730 Bro Telefon: +46(8)58480880 E-post till Bro församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänster

Kärnan i vår kristna tro är att Gud I Jesus Kristus blev människa och delade mänskliga glädjeämnen och sorger, delade hopp och rädslor. Gudstjänsten är ett tillfälle till möte med Gud och med varandra. I gudstjänsten får det finnas plats för lovsång, tacksamhet, glädje och jubel, fascination och vördnad, vrede och ilska, skuld och försoning, utsatthet och sårbarhet, tvivel och längtan. Att fira gudstjänst kan göras på många olika sätt eftersom tron kan uttryckas så olika. Ändå finns det ett mönster som återkommer och det mönstret är. . .


Musik och sång. Alla gudstjänster innehåller musik av olika slag och psalmer som vi sjunger tillsammans. Musik lockar fram sådant som ligger djupt i oss där orden inte alltid räcker till. Musik och sång fördjupar gudstjänstens tema och hjälper till att uttrycka hjärtats lovsång. Via psalmtexterna får vi också del av en bred andlig troserfarenhet.  

I bönen får vi be för hela vår utsatta värld. Vi tror att bön har betydelse och i gudstjänsten får vi också överlämna allt det som vi särskilt tänker på just nu och alla de människor som särskilt behöver förbön i vår närhet. Alla kyrkor i vår församling har en ljusbärare dit alla är välkomna att tända ljus.

I bibelberättelser får vi spegla våra egna liv. Predikan strävar efter att handla om våra liv kopplat till bibelberättelserna och temat för dagen med förhoppning om att lämna över något till lyssnarens att bära med sig och fundera vidare på.

Kollekten är ett sätt att inte glömma omsorgen om andra människor i vår närhet och ute i världen. Varje söndag har ett särskilt kollektändamål dit vi samlar in pengar under en av gudstjänstens psalmer.

I nattvarden inbjuds vi till en gemenskap med Gud och varandra genom brödet och vinet. Vårt nattvardsbröd är glutenfritt och nattvardsvinet är alkoholfritt. 

Guds välsignelse får vi ta emot i slutet av varje gudstjänst. Sedan sänds vi ut i vår vardag där vi, med Gud vid vår sida, får ge vidare till andra av den omsorg som vi får från Gud. 

Symbolhandlingar i gudstjänsten, tystnad och hur själva kyrkorummet ser ut är också viktiga delar som präglar helhetsupplevelsen av gudstjänsten.

Gudstjänster i Bro församling:
I Bro kyrka firas gudstjänst varje söndag klockan 11.00. Dock stänger vi Bro kyrka fr o m 16 september 2017 för arbete med fukt och konservering. Titta på fliken På gång för att se var gudstjänsterna hålls under tiden.
Gudstjänsterna är där antingen i form av högmässa (gudstjänst med nattvard), söndagsgudstjänst (utan nattvard) eller mässa med Stora och Små (en kortare gudstjänst med nattvard där barnen på ett särskilt sätt är i fokus).
Efter gudstjänsten är alla välkomna på kyrkfika.

Innanför entrén till vänster hänger små påsar med leksaker och pyssel som våra minsta besökare gärna får låna under gudstjänsten.

Någon gång per termin firas gudstjänst i Bro kyrka på både finska och svenska.

Sinnesromässa firas en gång i månaden i Bro kapell på Prästvägen 6 i Bro. För människors möten och sökande efter förbön, handpåläggning, bönestund och andlig fördjupning. Detta sker i enklare former också för dem som inte finner sig hemma i huvudgudstjänsten på söndagarna.

I Håtuna kyrka firas gudstjänst ungefär varannan söndag.

Till Låssa kyrka inbjuds huvudsakligen under sommaren samt i samband med stora helger.

På Kvistaberg firas veckomässa torsdagar, jämna veckor kl. 14.00