Foto: Jim Elfström

Skapad:2009-05-13 11:00:00

Under sommaren erbjuder Svenska kyrkan ett stort urval av pilgrimsaktiviteter i Härnösands stift. Det är vandringar och gudstjänster längs leder med anor från medeltiden. Total rör det sig om ett 30-tal vandringar, både korta dagsturer och längre vandringar, som församlingar i stiftet bjuder in till.

Läs mer om pilgrimsvandringar 2015
När det gäller det samiska arbetet sköts främjandet under 2015 från stiftskansliet.

När det gäller det samiska arbetet sköts främjandet under 2015 från stiftskansliet.

Skapad:2015-07-06 10:39:00

En utvärdering som gjorts av organisationen för det flerspråkiga arbetet vid Härnösands stift pekar på att modellen med tre resurs- och utvecklingscentrum utlokaliserade till olika församlingar inte fungerat som avsett. Inför 2016 kommer organisationen att ses över.

Läs mer om Ny organisation för flerspråkigt arbete

Foto: Petter Frisell

Skapad:2015-06-09 13:56:00

Boken Årets förnyare i Svenska kyrkan – Ungt ledarskap finns ute nu. Det är Härnösands stifts konfirmandkonsulent Britt-Marie Frisell som skrivit den. Boken är en inspirationsbok för alla som möter unga människor i kyrkan.

Läs mer om den nya boken

Foto: Leif Selling

Skapad:2015-06-09 14:22:00

Stiftsadjunkt Leif Selling skriver i sin sommarbetraktelse om varför han tycker att träd är viktiga och faschinerande. "Träden har mycket att berätta, de har stått där i generationer."

Läs krönikan

Foto: Maria Eddebo Persson

Skapad:2015-06-11 15:00:00

Prästen Cristina Grönroos har länge saknat en bönbok för dem som vistas på havet. Så hon tog själv tag i saken och började skriva böner och ta bilder. Nu ger Härnösands stift ut en liten bönbok med hennes alster. 

Läs mer om bönboken
Frösö kyrka är en av sommarkyrkorna.

Frösö kyrka är en av många sommarkyrkor. Foto: Monica Gustafsson

Skapad:2009-06-10 11:00:00

Efter midsommar slår årets sommarkyrkor upp sina portar för vägfarare och andra semesterlediga. I Härnösands stift är det 31 kyrkor som håller extra öppet under semesterperioden för att bjuda på en stunds vila från vägdamm och shoppingstress.

Läs mer om årets sommarkyrkor

Foto: Maria Eddebo Persson

Skapad:2015-06-18 12:17:00

På många håll i stiftet drar landslagets fotbollsskola igång samtidigt som sommarlovet. På Malands fotbollsplan i Sundsvall finns 60 stycken fotbollsintresserade barn och ungdomar för att spela fotboll och lära sig mer om att acceptera alla och att olikheter behövs. 

Läs mer om fotbollsskolan
Övre raden från vä: Biskop emerita Tuulikki Koivunen Bylund, Biskop Eva Nordung Byström och domprost Tor Frylmark. Nedre raden från vä: Erika Albertsson, diakon, Irja Åberg, diakon, Camilla Gradén, präst.

Övre raden från vä: Biskop emerita Tuulikki Koivunen Bylund, Biskop Eva Nordung Byström och domprost Tor Frylmark. Nedre raden från vä: Erika Albertsson, diakon, Irja Åberg, diakon, Camilla Gradén, präst. Foto: Maria Eddebo Persson

Skapad:2015-06-08 11:51:00

I söndags vigdes en präst och två diakoner till tjänst i Svenska kyrkan vid en högtid i Härnösands domkyrka som leddes av biskop Eva Nordung Byström. Högtiden präglades av innerlighet och värme.

Läs mer om diakon- och prästvigningen

Foto: Kerstin Stickler

Ett fantastiskt uppdrag

Skapad: 2015-02-02 10:47:00

BLOGG | I ekonomins värld är det viktigt med avstämning, halvårs- och helårsrapporter väger extra tungt i den processen. Men avstämningar bör också göras utifrån andra värden. För oss i Svenska kyrkan handlar det om att ge tro, leva i tro, sprida Guds rike och ta ansvar för varandra och skapelsen.

Läs mer på bloggen

Sture Nilsson kör sin häst Tejapojken som drar ett timmerlass.

Sture Nilsson kör sin häst Tejapojken som drar ett timmerlass. Foto: Maria Eddebo Persson

Skapad:2015-06-04 15:30:00

För att öka naturvärdena i skogen har nu Härnösands stift börjat avverka skog med hjälp av hästar. – Det är ett område där speciella växter trivs och det är svårt att komma fram med stora maskiner. En stor fördel är att hästarna inte ger några direkta markskador, så det är ett skonsamt sätt att avverka på, säger Fredrik Sätter, stiftsskogvaktare i mellersta Jämtland.

Läs mer om avverkning med häst

Foto: Britt-Marie Frisell

Skapad:2015-06-14 21:27:00

Fler väljer att konfirmera sig i Jämtland   Antalet konfirmander ökar i Härnösands stift,  i Jämtlands län. Det visar ny statistik från Svenska kyrkan. – Det är otroligt roligt att arbetet med att få fler att konfirmera sig ger resultat, säger Britt-Marie Frisell, konfirmandkonsulent på Härnösands stift.  

Läs mer om konfirmandstatistiken

Foto: Linda Mickelsson

Skapad:2015-05-25 08:30:00

I Härnösands stifts stöd till Svenska kyrkans familjerådgivning kommer att utredas ytterligare. Det blev följden av två motioner som behandlades vid stiftsfullmäktige i fredags.

Läs mer om familjerådgivningen
Skapad:2015-05-25 08:35:00

42 miljoner kronor – så mycket blir årets utdelning från prästlönetillgångarna till Svenska kyrkans församlingar i Härnösands stift. För första gången ingår inkomster från vindkraft i skogsbrukets intäkter.

Läs mer om årets utdelning

Foto: Maria Eddebo Persson

Skapad:2015-04-29 14:45:00

Nu ska alla kyrkorglar i Härnösands stift inventeras. Det är ett stort arbete som kommer att ta flera år. Avsikten är att underlätta underhållet av orglarna och att öka kunskapen och engagemanget för dem.

Läs mer om orgelinventeringen

Foto: Gustaf Hellsing

Skapad:2014-09-23 11:03:00

Församlingarna i stiftet har många aktiviteter för alla åldrar. Nu finns mycket av detta samlat i Svenska kyrkans gemensamma kalender.

Läs mer och titta i kalendern

​​

Många asylsökande, exempelvis Mahmoud (längst till vänster) har valt att engagera sig i församlingens verksamhet. Klädutdelningen sköts numera av de asylsökande själva.

Många asylsökande, exempelvis Mahmoud (längst till vänster) har valt att engagera sig i församlingens verksamhet. Klädutdelningen sköts numera av de asylsökande själva. Foto: Ove Andersson

Skapad:2015-03-23 10:46:00

Vad är praktisk kristendom? I Gudmundrå församling innebär det bland annat cyklar, vinterkläder, innebandy, svenskundervisning och något att göra för de nya flyktingarna på orten. 

Läs mer om Guds hand i Gudmundrå
Musikern och dansaren Ingrid Grahn framförde en gestaltning av Dag Hammarskjölds vägmärke ”Vägen valde dig” vid firandet av meditationsträdgården.

Musikern och dansaren Ingrid Grahn framförde en gestaltning av Dag Hammarskjölds vägmärke ”Vägen valde dig” vid firandet av meditations- trädgården.

Skapad:2015-06-24 08:07:00

Marielundskyrkans meditativa trädgård i Östersund är den första svenska trädgård som blivit medlem i Quiet Garden Movement. På Midsommardagen uppmärksammades detta med en fest i den meditativa trädgården.

Läs mer om den uppmärksammade trädgården
I många kyrkor kan du skriva en bön på en lapp och lägga i en förbönslåda. Du kan tända ljus och be.

I många kyrkor kan du skriva en bön på en lapp och lägga i en förbönslåda. Du kan också tända ljus och be. Foto: Monica Gustafsson

Skapad:2014-02-20 15:06:00

Sätt dig. Knäpp händerna. Blunda om du vill. Be högt eller tyst. Här har vi samlat några böner som du kan låta dig inspireras av. Fler hittar du i psalmboken och i andra bönböcker. Eller be fritt ur hjärtat. Bönens kraft är stor.

Böner – tips och inspiration

Foto: Alex & Martin/IKON och Paul Jeffrey/ACT

Skapad:2014-11-28 14:50:00

Stiftsfullmäktige tog på fredagen beslut om Härnösands stifts verksamhetsplan och budget 2015. Bland annat beslutades om ökat stöd till församlingarnas insatser för flyktingar, en satsning på fastighetsförvaltning och om ett fortsatt kraftigt främjande av församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet.

Läs mer om I fokus 2015: flyktingar, byggnader, barn o unga

Pressmeddelanden

Stort engagemang för flyktingar
2015-07-02 09:16
Ny bönbok för livet till havs
2015-06-29 09:11
Nu öppnar sommarkyrkorna
2015-06-22 11:13
På vandring med Svenska kyrkan
2015-06-17 14:44
1 2 3 4 5  ... < > 

 

 

   

 

 

 
Hitta kurser och annan information på intranätet
 

På Svenska kyrkans gemensamma intranät finns riktad information till dig som är anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare i Härnösands stifts församlingar.  

Härnösands stifts intranät  

 

 

 
Saxat ur andra medier:

En frälsarkrans som enar Tidningen Ångermanland 2015-05-21

"Kyrkan ska stå på kärlekens sida" Biskop Martin Modeus debatterar på SvD 2015-04-13

"Ta en öppen debatt om vapenexporten" Antje Jackelén debatterar på SvD 2015-02-26 

Sveriges interreligiösa råd: Religiös tro ursäktar aldrig hat eller våld (Aftonbladet 2015-01-30) 

Ärkebiskop Antje Jackelén om samernas rättigheter ( Dagens Nyheter 2015-01-25)

  

Kontakta Härnösands stift

  

 

Nyhetsbrevet - från Härnösands stift

 

 
Samarbetspartners:

 

 

  

  

 

 

//