Välkommen till Svenska kyrkan i Krokom!

I våra fyra församlingar - Rödön, Näskott, Aspås och Ås - händer det en hel del. Om detta vill vi berätta så att Du känner dej som hemma och kan tala om det som MIN KYRKA. Som medlem i Svenska kyrkan sätter du människovärde och solidaritet i fokus. Du tar ansvar för socialt arbete, ett omfattande musikliv, internationellt engagemang och inte minst reflektion kring livets stora frågor.
Läs mer om det som är gemensamt för alla församlingarna.

 
"Gud är här. Evig, öppen nära. I denna rymd möts vi. I denna kärlek lever vi." /Ur inledningsorden vid mässan i Krokoms kyrka.

"Gud är här. Evig, öppen nära. I denna rymd möts vi. I denna kärlek lever vi." /Ur inledningsorden vid mässan i Krokoms kyrka. Foto: Jan-Olov Häggström

Skapad:2014-08-01 09:12:00

Livets och rättvisans Gud
Hör förtvivlans och lidandets rop
"Grip in, höj din hand. Du den faderlöses hjälpare som hör vad de betryckta begär du lyssnar och stärker deras mod. Sänd ditt ljus och din sanning.”


Läs hela bönen för Mellanöstern >>

Senaste nytt

Musikaliskt nedslag i 1700-talets London
2014-08-25 22:15
Gemenskapsdag
Söndag 21 september far vi tillsammans till Frösövallen.
2014-08-16 14:59
Med ett musikaliskt nedslag i 1700-talets London.
Rödöns kyrka söndag 24 augusti 2014.
2014-08-16 00:00
Samtal om livet, människan och Gud.
Vi samtalar om sådana frågor vi tillsammans söker svar på. Vi håller till i Ås men kan komma varsomhelst ifrån.
2014-08-15 19:15
1 2 3 4 5  ... < > 
Hero Anwar från ACT-alliansen samtalar med tioåriga Quadama, hans mor och farmor som tillsammans med 300 andra sökt skydd i en skola i kurdiska Erbil.

Hero Anwar från ACT-alliansen samtalar med tioåriga Quadama, hans mor och farmor som tillsammans med 300 andra sökt skydd i en skola i kurdiska Erbil. Foto: ACT/DKH/Anne Dreyer

Skapad:2014-07-31 16:58:00

Var med och stöd drabbade medmänniskor i Irak och Gaza.

Kristna och andra minoritetsgrupper fördrivs från Irak. Svenska kyrkan når fram med mat, vatten, hygienartiklar, andra förnödenheter, försörjningsstöd och skydd. Läs mer och ge en gåva >>

Svenska kyrkan bidrar med vatten, mediciner, skydd och sjukvård. Läs mer och ge en gåva >>

Ge direkt på Svenska kyrkan - Internaionellt arbete

Foto: Ibrahim Jahshan /ACT

Skapad:2014-08-01 12:35:00

Irakiska myndigheter måste inleda en politisk process för att stärka de grundläggande mänskliga rättigheterna. Israels attacker mot civila i Gaza måste upphöra, liksom Hamas urskillningslösa beskjutning mot civila i Israel. Det skriver Antje Jackelén i ett uttalande idag. Nu går Svenska kyrkans internationella arbete in med hjälpinsatser i Gaza och Irak.

Läs hela artikeln >>

 

Att vara sedd och bekräftad och på allvar få prata om de stora livsfrågorna - det gör konfirmandtiden värdefull.

Att vara sedd och bekräftad och på allvar få prata om de stora livsfrågorna - det gör konfirmandtiden värdefull. Foto: Magnus Aronson/IKON

Skapad:2012-05-31 15:45:00

Välkommen att anmäla dig som konfirmand i Aspås, Näskott, Rödöns och Ås församling. Du som är född 2000 eller tidigare.

Läs mer om Konfirmand

 

Dagens bibelord

 

 

Mikael Sjödin

Mikael Sjödin Foto: Thorsten Stjärnered

Skapad:2014-08-15 13:00:00

Han är herde för 8 000 kyrkotillhöriga i Aspås, Näskott, Rödön och Ås och tänker också på de kanske 2 000 som lämnat eller aldrig tillhört kyrkan.

Läs mer om MÖT MIKAEL - hjordens herde

 

Ett biskopsbrev om klimatet.

Ett biskopsbrev om klimatet.

Skapad:2014-05-12 11:11:00

Biskoparna i Svenska kyrkan har skrivit ett biskopsbrev om klimatet. Det är ett teologiskt bidrag till klimat- och hållbarhetsdiskussionen i landet, med tydliga uppmaningar till bland andra svenska och internationella beslutsfattare.

Läs mer om Våga tala om klimatfrågan

 

 

Tack kan sägas med ord, blommor och en gåva som gör gott i framtiden.

Tack kan sägas med ord, blommor och en gåva som gör gott i framtiden. Foto: Thorsten Stjärnered

Skapad:2011-10-27 17:00:00

Använd den här möjligheten att hedra någon avliden genom en gåva som gör gott långt in i framtiden!

Läs mer om En sista hälsning - minnesblad vid begravning
Ljus - för hela världen

Ljus - för hela världen Foto: Thorsten Stjärnered

Skapad:2010-09-25 19:30:00

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud. Ta del av tema och texter för kommande söndag. Förbered ditt gudstjänstbesök med reflektion och bön. Med längtan och eftertanke.

Läs mer om Nu på söndag

 

 

Läs mer om jourhavande präst 

 

Familjerådgivning

 

 

Välsignelser och livstolkning hör samman med att döpas, konfirmeras, vigas och begravas.

Välsignelser och livstolkning hör samman med att döpas, konfirmeras, vigas och begravas. Foto: Thorsten Stjärnered.

Kyrkan är närvarande i livets skeden

Fairtrade

 

 

 

Rödöns pastorat

Skapad: 2008-09-24 00:00:00

med de fyra församlingarna 

RödönNäskottAspås Ås

Våra församlingar vill ge rum för VILA, VÄXT & VÄLSIGNELSE. Välkommen in!

Våra församlingar vill ge rum för VILA, VÄXT & VÄLSIGNELSE. Välkommen in!

Län: Jämtland

Kommun: Krokom

 

 

Här händer det!

Mässa Krokoms sjukhem, Karlavagnen
2014-08-27 kl: 13:30
Annan plats Rödön
Mer information
Mässa
2014-08-31 kl: 11:00
Ås kyrka
Mer information
Mässa
2014-08-31 kl: 18:00
Näldens församlingshem
Mer information
Öppet kyrkis i Ås
2014-09-01 kl: 09:00
Ås församlingsgård
Mer information
Babyrytmik i Ås
2014-09-02 kl: 13:00
Ås församlingsgård
Mer information
Mitt på dagen träff i Krokom
2014-09-04 kl: 11:00
Krokoms kyrka
Mer information
Mässa
2014-09-07 kl: 11:00
Krokoms kyrka
Mer information
Lekmannaledd gudstjänst
2014-09-07 kl: 18:00
Ås kyrka
Mer information
Öppet kyrkis
2014-09-08 kl: 09:00
Näldens församlingshem
Mer information
Öppet kyrkis i Ås
2014-09-08 kl: 09:00
Ås församlingsgård
Mer information
Elvakaffe i Nälden
2014-09-09 kl: 11:00
Näldens församlingshem
Mer information
Babyrytmik i Ås
2014-09-09 kl: 13:00
Ås församlingsgård
Mer information
Hantverkskväll i Krokoms kyrka
2014-09-10 kl: 18:00
Krokoms kyrka
Mer information
 
 
 

 

 

Skapad:2014-02-12 13:51:00

Gyllene regeln, nattvard och treenighet. Det finns många ord inom kyrkan som inte används inom andra områden. Svenska kyrkan i Skövde har satt ihop en ”kyrkisk” ordlista för dig som vill veta mer.

Till den kyrkisk-svenska ordlistan >>

 

Tillsammans kan vi gestalta kyrkans innersta väsen: TRO, HOPP och KÄRLEK.

Tillsammans kan vi gestalta kyrkans innersta väsen: TRO, HOPP och KÄRLEK.

Skapad:2014-08-15 16:37:00

Ett tillfälle för Personal - Kyrkoråd - Församlingsråd - Fullmäktige att lära känna varandra och få insyn i varandras uppgifter och arbeten.

Läs mer om Samverkansdag 5 september

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//