Välkommen till Svenska kyrkan i Krokom!

I våra fyra församlingar - Rödön, Näskott, Aspås och Ås - händer det en hel del. Om detta vill vi berätta så att Du känner dej som hemma här och kan kalla det MIN KYRKA. Som medlemmar i Svenska kyrkan sätter vi människovärde och solidaritet i fokus. Vi tar tillsammans ansvar för socialt arbete, ett omfattande musikliv, internationellt engagemang och inte minst reflektion kring livets stora frågor.
Läs mer om det som är gemensamt för alla församlingarna.​​​​

EXTRA! Gör skillnad nu!!! EXTRA!

Människor dör på tröskeln till Europa – vi måste agera nu! - Läs mer!


​Olof - vi tar emot dig med glädje och förväntan

 • Olof Roos fick många bevis på uppskattningar och förhoppningar inför den nya uppgiften, när han officiellt togs emot.

  Olof Roos fick många bevis på uppskattningar och förhoppningar inför den nya uppgiften, när han officiellt togs emot. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Olof Roos - på nyfiken spaning.

  Olof Roos - på nyfiken spaning. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • De sista detaljerna samordnas inför gudstjänsten där Olof Roos togs emot som kyrkoherde i Krokoms kyrka 30 aug 2015.

  De sista detaljerna samordnas inför gudstjänsten där Olof Roos togs emot som kyrkoherde i Krokoms kyrka 30 aug 2015. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Härnösands stift representerades av biskop Eva Nordung Byström, Mia Wålsten och Charlotta Ekelund.

  Härnösands stift representerades av biskop Eva Nordung Byström, Mia Wålsten och Charlotta Ekelund. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Prästkollegorna Therése Brendt och Kristina Eliasson assisterande sin kyrkoherde i mottagningsgudstjänsten.

  Prästkollegorna Therése Brendt och Kristina Eliasson assisterande sin kyrkoherde i mottagningsgudstjänsten. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Uppbackad av biskopar och prost.

  Uppbackad av biskopar och prost. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Glädje och förväntan utstrålade de medverkande på väg in i gudstjänsten.

  Glädje och förväntan utstrålade de medverkande på väg in i gudstjänsten. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Välkommen Olof Roos - att vara vår kyrkoherde!

  Välkommen Olof Roos - att vara vår kyrkoherde! Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Förväntansfullt närmar sig processionen kyrkporten.

  Förväntansfullt närmar sig processionen kyrkporten. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Solen mötte processionen på väg in i mottagningsmässan.

  Solen mötte processionen på väg in i mottagningsmässan. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Biskop Eva och Mdegella sida vid sida - på väg in i Krokoms kyrka.

  Biskop Eva och Mdegella sida vid sida - på väg in i Krokoms kyrka. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Både kyrktorget och Strandsalen fylldes när Olof Roos togs emot som kyrkoherde i Krokoms kyrka 30 aug 2015.

  Både kyrktorget och Strandsalen fylldes när Olof Roos togs emot som kyrkoherde i Krokoms kyrka 30 aug 2015. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • "Vi ser fram emot ett gott samarbete och vill ge dig vårt stöd" sa alla förtroendevalda i mottagningsmässan. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Hälsningar framfördes från församlingar och medarbetare.

  Hälsningar framfördes från församlingar och medarbetare. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Biskopar och prost ber under handpåläggning för pastoratets kyrkoherde.

  Biskopar och prost ber under handpåläggning för pastoratets kyrkoherde. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • "Be för mig så som jag ber för er!" hälsade Olof sina församlingar efter förbönsstunden. Som en ständigt aktuell vädjan om stöd i uppgiften. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Till högtidsstämningen medverkade självklart Rödökören, när Olof Roos togs emot som kyrkoherde i Krokoms kyrka 30 aug 2015.

  Till högtidsstämningen medverkade självklart Rödökören, när Olof Roos togs emot som kyrkoherde i Krokoms kyrka 30 aug 2015. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Olof Roos ställde frågorna om vad som ger liv och framtid och pekade på Guds svar i den självutgivande kärleken. I mässan möter vi den barmhärtige som tar hand om våra sår.

  Olof Roos ställde frågorna om vad som ger liv och framtid och pekade på Guds svar i den självutgivande kärleken. I mässan möter vi den barmhärtige som tar hand om våra sår. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • I mässan möts vi alla för att möta barmhärtighet och liv.

  I mässan möts vi alla för att möta barmhärtighet och liv. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Herren välsigne dig, Olof, i din nya uppgift. Från mottagningsmässan i Krokom 30 aug.

  Herren välsigne dig, Olof, i din nya uppgift. Från mottagningsmässan i Krokom 30 aug. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Glad över att vara mottagen av biskopar och församlingsordföranden.

  Glad över att vara mottagen av biskopar och församlingsordföranden. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Mingel och förstärkt kyrkkaffe bjöds när Olof Roos togs emot som kyrkoherde i Krokoms kyrka 30 aug 2015. Det strök under hur viktig gemenskapen är i kyrkan,

  Mingel och förstärkt kyrkkaffe bjöds när Olof Roos togs emot som kyrkoherde i Krokoms kyrka 30 aug 2015. Det strök under hur viktig gemenskapen är i kyrkan, Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Kyrkofullmäktiges ordf, Mikael Lindé, pekade på rörelse, balans och vila i ett gott ledarskap, när Olof Roos togs emot som kyrkoherde i Krokoms kyrka 30 aug 2015.

  Kyrkofullmäktiges ordf, Mikael Lindé, pekade på rörelse, balans och vila i ett gott ledarskap, när Olof Roos togs emot som kyrkoherde i Krokoms kyrka 30 aug 2015. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Anders Eckerdahl, som var kyrkoherde i Rödöns pastorat på 80-talet, gladdes över mottagandet i Krokoms kyrka och önskade Olof Roos Guds välsignelse.

  Anders Eckerdahl, som var kyrkoherde i Rödöns pastorat på 80-talet, gladdes över mottagandet i Krokoms kyrka och önskade Olof Roos Guds välsignelse. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Företrädaren - Mikael Sjödin - lovade att fortsätta att be för och med sin efterträdare.

  Företrädaren - Mikael Sjödin - lovade att fortsätta att be för och med sin efterträdare. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Lars Wikegård talade både för Rödökören och kyrkvärdarna, när han hälsade Olof Roos Välkommen som kyrkoherde.

  Lars Wikegård talade både för Rödökören och kyrkvärdarna, när han hälsade Olof Roos Välkommen som kyrkoherde. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Prosten i kontraktet - Kerstin Strömberg - överlämnade ett regnbågsfärgat pennskrin och rekommenderade att börja allt förändringsarbete med blyertspenna och skisser som kunde ritas om.

  Prosten i kontraktet - Kerstin Strömberg - överlämnade ett regnbågsfärgat pennskrin och rekommenderade att börja allt förändringsarbete med blyertspenna och skisser som kunde ritas om. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Välkommen Olof Roos - att vara vår kyrkoherde! försäkrade Ingrid Torstensson som ordf i Ås församlingsråd.

  Välkommen Olof Roos - att vara vår kyrkoherde! försäkrade Ingrid Torstensson som ordf i Ås församlingsråd. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Helen Sjödin överlämnade gratulationsblommor från EFS.

  Helen Sjödin överlämnade gratulationsblommor från EFS. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Diakon Alexandra Gelland verkar vara glad för att få Olof Roos som sin kyrkoherde.

  Diakon Alexandra Gelland verkar vara glad för att få Olof Roos som sin kyrkoherde. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • "Du vet väl om att du är värdefull" påminde ungdomarna i ÅRAN Olof om. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Han är nu lagkapten för Svenska kyrkans församlingar kring Krokoms centrum: Rödön, Näskott, Aspås och Ås.

  Han är nu lagkapten för Svenska kyrkans församlingar kring Krokoms centrum: Rödön, Näskott, Aspås och Ås. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Ninni Eriksson och Britt Carlsson, ordf i Aspås församlingsråd resp. pastoratets kyrkoråd, gläds över dagen.

  Ninni Eriksson och Britt Carlsson, ordf i Aspås församlingsråd resp. pastoratets kyrkoråd, gläds över dagen. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Biskopen uppmanade alla förtroendevalda att ge Olof Roos sitt stöd genom att hålla isär vad som är styrning och ledning och bad Olof att vila i Guds kärlek och inte tyngas onödigt av alla prestationskrav.

  Biskopen uppmanade alla förtroendevalda att ge Olof Roos sitt stöd genom att hålla isär vad som är styrning och ledning och bad Olof att vila i Guds kärlek och inte tyngas onödigt av alla prestationskrav. Foto: Thorsten Stjärnered.

 • Britt Carlsson, som lett rekryteringsarbetet som ordf i kyrkorådet, läste upp biskopsbrevet och fullmakten till Olof Roos som kyrkoherde i Rödöns pastorat

  Britt Carlsson, som lett rekryteringsarbetet som ordf i kyrkorådet, läste upp biskopsbrevet och fullmakten till Olof Roos som kyrkoherde i Rödöns pastorat Foto: Thorsten Stjärnered.

Att vara sedd och bekräftad och på allvar få ta tag i de stora livsfrågorna är vad konfirmandtiden ger.

Att vara sedd och bekräftad och på allvar få prata om de stora livsfrågorna - det gör konfirmandtiden värdefull. Foto: Magnus Aronson/IKON

Skapad:2012-05-31 15:45:00

Välkommen att anmäla dig som konfirmand i Aspås, Näskott, Rödöns och Ås församling. Du som är född 2001 eller tidigare.

Läs mer om Konfirmand
Välkommen till konfirmandgemenskapen i våra frösamlingar!

Välkommen till konfirmandgemenskapen i våra frösamlingar!

Välkomna att droppa in till dop!

Välkomna att droppa in till dop! Foto: Magnus Aronson, IKON

Skapad:2015-08-07 13:08:00

Lördag 3 oktober 2015 11:00–15:00, Krokoms kyrka

Läs mer om Drop in dop
Vi vill beskriva spännvidden inom diakonalt arbete genom att använda bilden av sju bord.

Vi vill beskriva spännvidden inom diakonalt arbete genom att använda bilden av sju bord.

Skapad:2015-07-18 15:20:00

Diakoni handlar om möte med människor, inte om möte med problem. Livssituationer växlar för oss alla.

Läs mer om Diakonins sju bord

Gravstensinstrument som används på våra kyrkogårdar för att mäta gravstenars stabilitet.

Gravstensinstrument som används på våra kyrkogårdar för att mäta gravstenars stabilitet.

Skapad:2015-06-03 23:58:00

En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att läggas ned. Men gravrättsinnehavaren har också ett delat ansvar.

Läs mer om Gravstenen måste vara säker

Scoutgudstjänst i Ås kyrka 3 maj 2015

Scoutgudstjänst i Ås kyrka 3 maj 2015 Foto: Mikael Karlsson

Skapad:2015-05-28 22:00:00

Olof Roos blev kyrkorådets val av ny kyrkoherde till pastoratet.

Läs mer om MÖT OLOF - ny lagkapten

 

Har du hört det här?

Svenska kyrkan stödjer flyktingar och migranter i Ungern

Migrantfamilj

Migrantfamilj Foto: Daniel Fekete/HIA/ACT

Med anledning av den stora tillströmningen av flyktingar och migranter till Europa bistår Svenska kyrkan med hygienartiklar, tält och psykosociala insatser i Ungern. Insatserna fokuseras framförallt på kvinnor och barn.
2015-09-01 19:32
KOM och SJUNG I KÖR!!!
2015-09-01 16:18
Olof blev väl mottagen
2015-08-31 10:59
Följ vad som händer i Kisingá
2015-08-31 15:29

 

Dagens bibelord

JUST NU

Skapad: 2012-11-01 10:15:00
Välkomna att droppa in till dop!

Välkomna att droppa in till dop! Foto: Magnus Aronson, IKON

Skapad:2015-08-07 13:08:00

Lördag 3 oktober 2015 11:00–15:00, Krokoms kyrka

Läs mer om Drop in dop
Friskvård för parrelationer

Friskvård för parrelationer - unna varandra något gott.

Skapad:2010-03-24 14:30:00

Många servar sin bil en gång per år. Men hur många servar sitt parförhållande på motsvarande vis? PREP är en utbildning för par som vill stärka och bevara sin relation.

Läs mer om PREP
Andlig fördjupning genom retreat

Andlig fördjupning genom retreat i vardagen.

Skapad:2015-08-24 15:34:00

18-22 oktober i Ängsmokyrkan. Retreat i vardagen innebär att ta ett steg åt sidan, men inte klippa banden med vardagen helt.

Läs mer om Retreat i vardagen

 

​​

I den kyrkiska ordlistan kan du bland annat läsa om konfirmationen.

I den kyrkiska ordlistan kan du bland annat läsa om konfirmationen.

Skapad:2014-02-12 13:51:00

Gyllene regeln, nattvard och treenighet. Det finns många ord inom kyrkan som inte används någon annanstans. Red ut begreppen i den "kyrkiska" ordlistan.

Till den kyrkiska ordlistan >>

Skapad:2012-05-16 12:10:00

Med Svenska kyrkans app Kyrkguiden hittar du enkelt den kyrka du söker, och kan se vilka aktiviteter som erbjuds.

Läs mer och ladda ned Kyrkguiden >>

 

​​

Ställ dina frågor omn gravbrev och gravrätt till Maria Agerberg på kyrkogårdsförvaltningen. Ring 0640-171 02.

Ställ dina frågor om gravbrev och gravrätt till Maria Agerberg på kyrkogårdsförvaltningen. Ring 0640-171 02. Foto: Thorsten Stjärnered.

Skapad:2015-01-27 10:00:00

Kyrkoherde

Olof Roos

Olof Roos

Fr o m 1 juni kyrkoherde i Rödöns pastorat

0640-171 00

0640-171 07

070-221 05 03

Oskar II:s kapell i Kirkenes

Mats E. Nilsson i färd med att öppna kyrkan i Kirkenes, som Oskar II också besökte. Foto: Mats E Nilsson

Skapad:2015-08-06 21:10:00

Upplevelser och nyupptäckter hör ihop med sommaren. Frösöläkaren Mats E.Nilsson berättar här om hur han under sitt sommarjobb hittade tillbaka till en svensk kyrka som nu ligger på norskt territorium nära ryska gränsen.

Läs mer om Jag fann Oscar II:s kapell

Välsignelser och livstolkning hör samman med att döpas, konfirmeras, vigas och begravas.

Välsignelser och livstolkning hör samman med att döpas, konfirmeras, vigas och begravas. Foto: Thorsten Stjärnered.

Kyrkan är närvarande i livets skeden

 
 
 

 

Rödöns pastorat

Skapad: 2008-09-24 00:00:00

med de fyra församlingarna 

RödönNäskottAspås Ås

Våra församlingar vill ge rum för VILA, VÄXT & VÄLSIGNELSE. Välkommen in!

Våra församlingar vill ge rum för VILA, VÄXT & VÄLSIGNELSE. Välkommen in!

Län: Jämtland
Kommun: Krokom
Stift: Härnösand
E-post
: rodons.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefon
: 0640-171 00  må-tis & tors-fre 9-12, ons 10-12 
Postadress:
Box 120, 835 22 Krokom         
Besöksadress: Kyrkans Hus, Strandvägen 10 B, Krokom
Webbadress: www.svenskakyrkan.se/krokom 
E-post till Webb-redaktören.
Bankgiro: 278-4114   
Swish-nummer: 1236903827
Organisationsnr: 252003-7678
Information & kommunikation
Protokollen från församlingarna och pastoratet. 

 

Här händer det!

Mässa
2015-09-05 kl: 14:00
Rödöns kyrka
Mer information
Mässa
2015-09-06 kl: 11:00
Näldens församlingshem
Mer information
Mässa
2015-09-06 kl: 11:00
Krokoms kyrka
Mer information
Mässa
2015-09-06 kl: 18:00
Aspås kyrka
Mer information
Mässa
2015-09-06 kl: 18:00
Ås kyrka
Mer information
Öppet kyrkis i Ås
2015-09-07 kl: 09:00
Ås församlingsgård
Mer information
Samtalskväll om livet och tron med bön
2015-09-09 kl: 19:30
Ås församlingsgård
Mer information
Elvakaffe i Aspås
2015-09-10 kl: 11:00
Aspås sockenstuga
Mer information
Mässa
2015-09-13 kl: 11:00
Rödöns kyrka
Mer information
Mässa
2015-09-13 kl: 11:00
Ås kyrka
Mer information
Ekumenisk gudstjänst
2015-09-13 kl: 18:00
Aspås kyrka
Mer information
Gudstjänst
2015-09-13 kl: 18:00
Näldens församlingshem
Mer information
Öppet kyrkis i Ås
2015-09-14 kl: 09:00
Ås församlingsgård
Mer information
Spädbarnsmassage i Ås
2015-09-17 kl: 12:45
Ås församlingsgård
Mer information
 
 
 

   

Gravrättsinnehavare sökes. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrättsinnehavare sökes. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Skapad:2015-05-01 14:33:00

Vi efterlyser just nu gravrättsinnehavare till ett stort antal gravplatser på våra kyrkogårdar. Ser ni en sådan här skylt på en gravplats, så beror det på att kyrkogårdsförvaltningen saknar aktuell uppgift om gravrättsinnehavare.

Läs mer om Gravrättsinnehavare sökes

//