Skärvångens kapell
Foto: Anders Gustafsson

Skärvångens kapell

Kapellet uppfördes 1884 som skolbyggnad med lärarbostad och skolsal, som även användes för gudstjänster. Sedan 1939, då skolan flyttade, används salen endast för gudstjänster. Kapellet fick ett mer kyrklikt utseende vid en ombyggnad efter ritningar av arkitekten Otar Hökerberg 1957. Kyrksalen upptar byggnadens södra hälft. Före 1957 var den mindre, hade lågt plant innertak och altaret uppställt mellan södra väggens fönster. I bakre väggen låg ingången till salen från en förstuga innanför en ytterdörr mitt på husets västra långsida. Vid ombyggnaden vidgades rummet åt norr, altaret flyttades till rummets norra sida och ingången i södra gaveln togs upp. Kyrkorummet är sedan dess delat i tre skepp med tunnvalv över mittskeppet och plant tak över sidoskeppen.

Foto: Anders Gustafsson

Laxsjö kyrka

1884 stod Laxsjöns ståtliga stenkyrka klar. Den var uppförd av bygdens eget folk, som med arbete och material lämnat det största bidraget till detta storverk.

Hotagens kyrka

Hotagens kyrka från 1861 ligger på det vackra Kyrknäset omgivet av vatten på tre sidor.