Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster i Zürich

Vi firar gudstjänst i Martin Luther Kirche, Kurvenstrasse 39, 8006 Zürich om inget annat anges.

 

Söndag 1 december
16.00 Första adventsgudstjänst med den skandinaviska kören Nota Bene. Efter gudstjänsten blir det adventsfika i församlingshemmet, Kurvenstrasse 1

Söndag 8 december
13.00 Luciagudstjänst i St. Peter Kirche.

Onsdag 11 december
17.00 Luciagudstjänst med stora och små i församlingshemmet med Luciatåg (med alla som vill) som avslutas med Lussefika.

Fredag 13 december
9.30 Julavslutning för barnsångsgrupperna i Martin Luther Kirche.

Måndag 16 december
18.30 Julbön i Chagallkoret i Fraumünster. Sång av Åsa Dornbusch.

Onsdag 25 december
7.30 Julotta