Gåvor

VÄLKOMMEN I VÅR GEMENSKAP

Den svenska kyrkan i Schweiz är på många sätt unik - inte minst genom att inte ha någon medlemsavgift. Vi är därför helt beroende av frivilliga bidrag.

FÖRETAGSGÅVOR

Företag som vill stötta Svenska kyrkan i Zurich-Basel är välkomna att kontakta expeditionen på 044 362 1580

TESTAMENTE

Schwedische Kirche Zurich-Basel kan skattefritt ta emot testamentariska och andra gåvor, vilket är välkommet då vi lever i stort sett uteslutande på enskilda gåvor samt ideelt arbete.

KONTO-UPPGIFTER

Postgiro: 80-2508-4
Schwedische Kirche Zurich-Basel
8000 Zurich
IBAN: CH12 0900 0000 8000 2508 4

Alla gåvor - små som stora - mottages tacksamt. Men ett mindre, automatiskt t.ex månatligt bidrag är både praktiskt för givaren och speciellt uppskattat av vår ekonomiansvarige.