Frivillig årsavgift

SOM HEMMA - FAST UTOMLANDS!

Svenska kyrkan i Schweiz får ej tillgång till kyrkoskatt, dess främsta kapital kommer från medlemmars årliga donationer och gåvor samt från de som engagerar sig i verksamheten.

Genom att anmäla ditt intresse för församlingen Zurich-Basel får du information och tillgång till församlingens olika versamheter samt tidningen Rundbrev två gånger per år.

Kyrkorådet rekommenderar en årlig avgift (enskild medlem CHF 150, familj/hushåll CHF 200 uppåt), men avgiften kan anpassas till vars och ens förmåga.

Med ditt bidrag möjliggör du församlingens totala verksamhet, inklusive arbetet bland barn och ungdomar såväl som det diakonala arbetet bland utsatta människor i alla åldrar.

Företag som vill stötta Svenska kyrkan i Zurich-Basel är välkomna att kontakta expeditionen på 044 362 1580.

Alla gåvor - små som stora - är välkomna att sättas in på vårt postgirokonto som du finner uppgifter för här intill.

Alla gåvor - små som stora - emottages tacksamt. Men ett mindre, automatiskt t.ex månatligt bidrag är både praktiskt för givaren och speciellt uppskattat av vår ekonomiansvarige.