Gudstjänst och tro

Alla gudstjänster vill ge oss människor möjlighet att växa i tro och att dela trons och livets erfarenheter med varandra. I gudstjänsterna med dop, konfirmation, bröllop och begravning ska vi få hjälp att tolka och uttrycka de erfarenheter av glädje, sorg och förhoppningar, som finns med i olika livssituationer.