Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Våra Mötesplatser

Inom församlingen finns det många tillfällen för alla åldrar att träffas kring den kristna tron, det svenska språket och den svenska kulturen. Aktiviteterna genomförs både av egen personal och av engagerade medlemmar genom ideellt arbete. Vi samarbetar även med ambassaden i Bern, föreningar och klubbar som bidrar med program bl.a. till våra Öppet hus.