Lillklockan i S:ta Maria kyrka i Ystad
Foto: Mats Mårtensson

S:ta Marias klockor

S:ta Maria kyrka har tre kyrkklockor: storklockan, mellanklockan och lillklockan. Dessutom har kyrkan ett klockspel med 36 klockor.

När kyrkorna byggdes hade kyrkklockorna en viktig funktion att fylla.
De ringde för glädje och sorg, men också till varning i krigstider och vid brand.
Kyrkklockorna hjälpte människor att hålla tiderna under dagen och ringde in till den viktiga vilodagen.
Olika kyrkor har därför olika ringningsseder, ofta med lokal prägel.

Klockringning i S:ta Maria kyrka

Historiskt sett ringde Mariakyrkans klockor när Ystads stadsportar öppnades och stängdes för att markera att handeln påbörjades och avslutades.
Traditionen finns kvar än idag även om kvällsringningen har flyttats fram en timme så att inte eventuella konserter i kyrkan störs.

Ringningar

Måndag - Fredag

 • 08.01 och 5 minuter framåt
  Mellanklockan och lilla klockan ringer.
 • 09.00, 12.00 och20.00
  Klockspelet spelar.
 • 21.01 och 5 minuter framåt.
  Mellanklockan och lilla klockan ringer.

Lördagar

 • 08.01 och 5 minuter framåt
  Mellanklockan och lilla klockan ringer.
 • 09.00, 12.00 och 20.00
  Klockspelet spelar.
 • 13.01 och 5 minuter framåt.
  Mellanklockan och lilla klockan.
 • 21.01 och 5 minuter framåt.
  Mellanklockan och lilla klockan ringer. 

Lördagsringningen klockan 13.01 har sin upprinnelse i att Kjell Barnekow, som var kyrkoherde i Ystad 1961–1975, bestämde att församlingen skulle sluta med helgmålsringningen klockan 18 och istället ringa klockan 13 eftersom folk då slutade jobba och kunde börja hålla helg.

Söndagar

 • 08.01 och 5 minuter framåt
  Mellanklockan och lilla klockan ringer.
 • 10.00, 13.00 och 20.00
  Klockspelet spelar.
 • 21.01 och 5 minuter framåt.
  Mellanklockan och lilla klockan ringer.

Särskilda ringningar

 • Knutsgillet kring den 10 januari varje år – då ringer Stora klockan från 16.30 till 17.00 under tiden gillet samlas.
 • Själaringning 11.00 de dagar som själaringning bokats. 10 minuter för samtliga avlidna. 

Storklockan

Kallas i folkmun för ”Stora Knudan” eller Knutsklockan, men egentligen är det mellanklockan som är den riktiga Knutsklockan.
Omstöpt 1672 och 1778.

Mellanklockan

Mellanklockan är S:ta Maria kyrkans äldsta kyrkklocka.
I klockan finns en inskription där det står ”Anodi 1558 blef Sticanuti gildisklocke stöbt”.
Klockan är omgjuten 1850 och 1924.
Den hängde i det ursprungliga kyrktornet som rasade 1648.

Lillklockan

Lillklockan kallas för prästaklockan och är troligen tillverkad i Lübeck 1624.
När prästaklockan ringde betydde det att prästen lämnat sitt hem och var på väg till kyrkan.
Då kunde församlingsborna komma och bestämma tid för vigsel, barndop, få flyttningsbevis eller andra församlingsärenden uträttade.

Klockspelet

Klockspelet i kyrktornets övre del består av 36 klockor, gjutna av M & E Ohlssons klockgjuteri i Ystad.
Det är ett av de större klockspelen i en kyrka i Sverige.
Spelet installerades 1970-71 och invigdes nyårsafton 1970.
Klockspelets melodier skiftar efter årstider och kyrkliga högtider.

 

Lagar reglerar

De lagar som reglerar klockringningen är framförallt kulturminneslagen och miljöbalken.
Miljööverdomstolen beslutade 2002 att gränsen för klockringningens ljudnivåer nattetid (klockan 22.00-07.00) skulle begränsas till 35 dB(A) inomhus i sovrummet hos permanentboende vid en kyrka.
Utöver det finns i dagsläget inga andra gränser utan kulturminneslagen gäller och skyddar den här delen av vårt auditiva kulturarv.