Konfirmationsläger på stiftsgården i Undersvik sommaren 2019 
Dop i Ljusnan
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Om konfirmation

Som konfirmand i Ystad och Sövestadsbygdens församling får du en möjlighet att utvecklas som människa, fundera över vem du är och vad du tror på. Du får möta nya och gamla vänner i ett nytt sammanhang. Din konfirmandtid blir som en resa där målet inte är det viktiga, utan vägen dit och de frågor vi pratar om. Tillsammans söker vi svaren.

Vem kan konfirmeras?

Det år du ska börja årskurs åtta får du en inbjudan till konfirmation från Svenska kyrkan. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och med det menar man i kyrkan bekräftelse av ditt dop och dig. Du behöver inte vara döpt för att vara med i en konfirmandgrupp, men dopet måste äga rum innan konfirmationen.

Ystad och Sövestadsbygdens församling tar i första hand emot ungdomar som är boende i församlingen. De ungdomar som bor utanför församlingen, men ändå vill konfirmeras hos oss, sätts upp på en kölista. Vi tar emot i mån av plats och går efter anmälningsdatum. Vi rekommenderar att ungdomar boende utanför vår församling även anmäler sig till sin hemförsamling. Besked om konfirmationsplats lämnas i början av september.

Konfirmationstiden

Våra träffar tillsammans fyller vi med allt från samtal och diskussioner till sång, musik, drama och lek. Vi pratar om vänskap och kärlek, frihet och ansvar, gott och ont, rätt och fel, vad står det i Bibeln, vem Jesus var, meningen med livet, tron på Gud och våra medmänniskor, hoppet om en bättre framtid och kärlek till oss själva och andra och mycket mer. Vi utforskar tillsammans vad det innebär att vara människa.

Vi följer dig på vägen

Vår roll som präst eller ledare är att vara ”medvandrare”, samtalspartner och guide på vår gemensamma resa – någon som kan visa på det kristna perspektivet i det vi ser och upplever under resans gång. Konfirmationstiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst där vi tillsammans med familj, släkt och vänner firar att du som konfirmand nått en hållplats på din livsresa. 

Om du behöver särskilt stöd

Konfirmationen i Svenska kyrkan vänder sig till alla tonåringar i Sverige. Om du behöver särskilt stöd vill vi som arbetar med konfirmation försöka ordna så att du kan vara med på ett sätt som passar dig. Ta kontakt med konfirmationsansvarig Malin Greij och ställ dina frågor.

Malin Greij

Malin Greij

Ystad Sövestadsbygden

Konfirmand och ungdom

Mer om Malin Greij

Församlingspedagog. Konfirmand och ungdom.