Foto: Magnus Aronson /Ikon

Meditation

Om du söker ett sätt att bli mer närvarande i ditt liv så kan meditation vara ett sätt att närma dig det. Vi fångas lätt upp i livets virvlar av prestation, stress, höga krav och oro och tappar bort riktningen och oss själva. I meditationen tränar vi oss själva att hitta ner till lugnet och bortom de tankar och känslor som jagar oss.

Den metod vi praktiserar utgår från ett sätt att sitta, fokusera andningen och lära sig släppa taget om tankarna. Den har sina rötter i zenbuddhismen och kallas za-zen och brukar översättas till ”sitta sig till stillhet”. I kristna sammanhang kallar vi det för kristen djupmeditation. 

Man vet att regelbunden meditation är bra för vår hälsa, en väg att sänka stressnivån, blodtryck, minska spänningar och öka sin kroppskännedom och närvaro i livet. För många kanske denna målsättning räcker.  

För andra ses meditationen också som ett sätt att närma sig sitt inre, släppa hindrande tankar, fördjupa sin tro, självkännedom och öppna för det som är större än jag. Man bör inte hänga upp sig vid att meditation nödvändigtvis leder till några speciella upplevelser eller resultat.

Vi behöver kanske snarare komma bort från resultatstress och närma oss en väg att bara vara.