Krematoriet

Krematoriet i Ystad ligger beläget vid nya kyrkogården, vackert vid havet, strax utanför centrala Ystad på Kronoholmsvägen 18.

Upptagningsområdet för krematoriet i Ystad är hela sydöstra Skåne. Krematoriet är det enda i detta upptagningsområde och vi har tillstånd för upp till 1200 kremationer per år.

Hur går en kremation till?

En kremering innebär att kistan med den avlidne transporteras till ett krematorium där den förbränns till aska. Kostnaden för kremeringen ingår i begravningsavgiften. Efter kremeringen placeras askan i den urna de anhöriga beställt. En kremering ska ske senast 30 dagar efter dödsfallet. 

En kremation tar ca 75 minuter från insättning till utrakning. Därefter kyls askan ned innan man kör den i askberedaren. I askberedaren separeras stoft och metaller. Askan mals ned i en urna eller minneslundskartong. Metallerna från vårt krematorium återvinns av Fönix miljö AB där all överskott går till allmänna arvsfonden. Förvaringen av askan sker i ett låst urnrum i väntan på gravsättning.

Vid varje enskild kremering är det självklart för oss att arbeta med respekt för den avlidne och dess anhöriga. 

Gravsättning av urna

När gravsättning ska ske så träffas vi vid gravplatsen, vi frågar om ni vill sänka urnan själv eller om ni vill att vi gör det.

När detta är bestämt och alla är samlade så läser vi en dikt, därefter så sänks urnan och anhöriga kan gå fram och eventuellt lägga en ros tillsammans med urnan. Efter detta så skiljs vi åt och personalen lägger igen graven direkt efter att ni lämnat den.

besöka krematoriet?

Under allhelgonahelgen brukar vi öppna upp för visning i krematoriet. Då visar vi runt och förklarar hur det fungerar från att kistan kommit in tills den lämnar krematoriet, eller gravsätts i sin gravplats. Mer information om detta kommer när allhelgonahelgen närmar sig.