Västra Ryds kyrka

Västra Ryds kyrka ligger på en höjd ett stenkast från Östra Lägerns södra strand. Ända sedan 1300-talet har en kyrka funnits på platsen

På 1300-talets mitt byggdes den första kyrkan på platsen invid Östra Lägerns södra strand. Ombyggnationer och renoveringar gjordes under årens lopp fram till 1800-talets slut då arbetet med den nya kyrkan påbörjades. Utanför kyrkan stod en klockstapel som uppfördes 1687. Den lilla klockan är troligen från medeltidens slut, den mellersta göts 1709 och den största omgöts 1808.

 
1882 lades grunden till den nya kyrkan, 40 meter väster om den gamla. Den byggdes i nygotisk stil och koret har en triangulär avslutning i öster med plats för sakristian. Altartavlan föreställer Kristi förklaring och predikstolen är uppförd i samma stil som den nya kyrkan. 1853 stals allt silver ur kyrkan och bara några få saker återficks. Dopfunten är gjord av kalksten och köptes in till församlingen 1683 från Vadstena.
 
Gå in i kyrkan eller vandra på kyrkogården

Källa: V Ryds kyrka av Bengt Cnattingius, Linköpings stiftsråds kyrkobeskrivningskommitté, Linköping 1965