Foto: Gustaf Hellsing Ikon

Våra kyrkogårdar

Välkommen till våra kyrkogårdar i Ydre. Vi sköter de sex olika kyrkogårdarna och begravningsverksamheten för alla som bor i Ydre, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Kontakt kyrkogårdsförvaltningen

Kvarnvägen 1, Ydre
Besökstid efter överenskommelse

Gustaf Von Wachenfeldt, kyrkogårdsföreståndare
tel 0381-663108
Gustaf.vonWachenfeldt@svenskakyrkan.se

Camilla Jacobsson, administration
tel 0381-663103
camilla.jacobsson@svenskakyrkan.se

Kyrkor

Ydre Pastorat består av de tre församlingarna Norra Ydre, Sund-Svinhult och Västra Ryd. De kyrkor som ingår i pastoratet är Asby, Norra Vi, Sund, Svinhult, Västra Ryd, Torpa och kyrksalen i Österbymo. I anslutning till kyrkorna finns kyrkogårdarna