Information kring Ydre pastorats fastigheter

Aktuell information gällande renoveringar och underhåll

Ydre pastorat förvaltar 42 byggnader och det inkluderar 1 expedition, 5 församlingshem och 6 kyrkor. Allt finns för att stödja kyrkans grundläggande uppgift som beskrivs i kyrkoordningen andra kapitlet "Församlingens uppdrag":

Församlingens uppgifter 1 § Församlingen är det lokala pastorala området. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. Det finns särskilda bestämmelser om skyldigheten att tillhandahålla dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst. Församlingen får lämna bidrag till internationell diakoni och mission. Församlingen ska anställa och avlöna den personal samt anskaffa och underhålla den egendom som behövs för församlingens verksamhet. 

För att underhålla den egendom som behövs för församlingens verksamhet pågår just nu underhållsarbete vid: