Torpa kyrka

Torpa kyrka ligger vackert på en höjd vid Sommens strand, omgärdad av odlingslandskap och gamla ekar. Kyrkans äldsta delar har daterats till 1200-talet. 

Kyrkan grundlades på 1200-talet och de äldsta delarna är gjorda av trä, under 1400-talet byggdes kyrkan till i sten. Nästa tillbyggnad gjordes 1674 då församlingen vuxit och mer utrymme behövdes i kyrkan. Kyrkan utökades då åt norr och söder och fick sin ”korsform”. Senare tillkom också läktare i respektive ände. 1891 restaurerades kyrkan och bänkar, väggar och valv fick den utformning de har än idag. Altartavlan föreställer Lasaros uppväckande (Joh 11).
 
I kyrkans södra korsarm finns ett litet kyrkomuseum med bland annat en medeltida altarskiva, delar av en medeltida dopfunt, målningar från medeltiden samt en praktfull likkista tillhörande Maria Margareta Gyllenståhl.
Klockorna hänger i klockstapeln som byggdes 1666. Den stora klockan är gjuten 1742 och den lilla 1703.

Gå in i kyrkan eller vandra på kyrkogården
 
Källa: Torpa kyrka, av Bengt Cnattingius, Linköpings stiftsråds kyrkobeskrivningsnämnd, Linköping 1981.