Svinhults kyrka

Svinhult ligger i skogsmarkerna i södra Östergötland, på höjderna som gränsar mot småländska höglandet

Kyrkan har varit en central punkt i bygden sedan 1200-talet, då fanns en timmerkyrka som revs 1875 då den blivit för liten för den växande församlingen. På gårdar i den gamla socknen finns fortfarande en del av byggnadsmaterialet och inventarierna kvar eftersom de såldes på auktion. Kvar i den nya kyrkan finns dock altartavlan från 1754. Tavlans mittparti visar Kristus på korset, övre delen visar Kristus med segerfanan och den nedre delen visar Kristus och några apostlar.
 
Den nya kyrkan började byggas i nygotisk stil 1872 och stod klar för invigning 1876. Interiören har renoverats två gånger under 1900-talets mitt och tornspiran samt fasaden renoverades senast 1997. I kyrkans torn hänger två klockor, en från 1814 och en från 1796, båda gjutna i Jönköping. Den mindre var innan omgjutningen säkert medeltida.
 
Källa: Svinhults kyrka av Bengt Cnattingius, utgiven av Linköpings stifts kyrkobeskrivningskommitté 1991.
 
 
Predikar-Lena 1784-1859, ligger begravd på Svinhults gamla kyrkogård. Hon var på sin tid en känd person som vandrade från socken till socken och predikade Guds ord på sitt sätt och drog mycket folk till sig. Hon anklagades för uppvigling och sattes på dårhus i mer än 20 år.  Mot slutet av sitt liv fick hon en fristad hos en av sina anhängare i Svinhult. Där fortsatte hon att predika och myndigheterna fortsatte förföljelsen av henne. 1859 dog hon i socknens fattigstuga och gravsattes på Svinhults kyrkogård. Exakt var hon begravdes vet man inte, men en sten har rests till hennes minne.

Gå in i kyrkan eller besök kyrkogården