Sunds kyrka

Sunds kyrka och kyrkby ligger i Ydres mitt och själva namnet syftar på sundet mellan de två sjöarna i dalen nedanför kyrkan. Kyrkan har anor från medeltiden

Omgivningarna kring Sunds kyrka domineras av de vackra eklandskapen och det mäktiga Seloberg. Under 1200-talet grundades en kyrka som förmodligen liknade den som än idag finns kvar i Asby. Mycket är okänt om den gamla kyrkan. Dock vet man att kyrkan eldhärjades 1660, all inredning och även delar av murarna skadades då. 
Under 1700-talet ökade församlingsborna i antal och kyrkan började kännas trång och sliten. Den 15 oktober 1793 lades grunden till den nya kyrkan på samma plats som den gamla. Den första gudstjänsten kunde hållas i juli 1794. Invigning skedde på pingstdagen 1795.
 
Kyrkans planlösning är speciell på så sätt att sakristian är inrymd under läktaren. Inredning och utsmyckning är ovanligt enhetligt tack vare att en och samme konstnär gjorde alla målningsarbeten. Kyrkans inre och yttre har renoverats i etapper under 1800- och 1900-talet. Den senaste restaureringen gjordes 2007 när hela interiören gicks igenom.
 
Altartavlans mitt föreställer Kristi törnekröning, den övre delen visar undret när Jesus gav mat till fem tusen personer (Matteus 14). På altaruppsatsen ses också bilder av evangelierna, Guds öga och änglar. Kyrkans klockor hänger i tornet över den västra porten. Den stora klockan är gjuten 1744 och den lilla 1825, båda i Norrköping.
 
Gå in i kyrkan eller vandra på kyrkogården

Källa: Sunds kyrka av Åke Nisbeth, Linköpings stiftråds kyrkobeskrivningskommitté, 1988.