En diakon sitter ner och samtalar med någon.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Sorgegrupp

Om du har du behov av att träffa andra som mist en nära anhörig eller vän är den här gruppen en möjlighet för dig

Den här gruppen finns för dig som mist en nära anhörig eller vän. En gång på våren och en gång på hösten bjuder vi in till sorgegrupper. Ledare för gruppen är präst och diakon. Vi träffas några gånger, för att möta andra i samma situation. Det kan vara till hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med andra människor. Vi träffas för att samtala om saknaden och sorgen, men också om hur livet trots allt kan gå vidare. Här finns det plats för dig och din sorg. 

Har du frågor kring detta kontakta diakon Christina Antonsson tel 0381-663105, christina.antonsson@svenskakyrkan.se