Renovering Sunds kyrka

Tornets puts på södersidan planerades att åtgärdas under 2023, men slutändligt behövde hela tornets puts åtgärdas. I samma mån beslutade pastoratet att tornspiras kläds in i en ny guldmantel och inskrift av tavlor ovanpå huvudentré synliggörs igen. Samtidigt undersöktes de 230 år gamla grindstolparna -deras puts också hade spruckit. Då var det dags att hitta en hållbar lösning. Lösningen hoppas att bli synligt under en morgondagens solstråle innan sommar 2024, tillsammans med målningen av alla fönster och portar från kyrkan. 

Före renovering:

Efter renovering: