Regnbågsveckan i Ydre

Vi möts till samtal och respektfulla möten om vikten att få älska sådan man är. På söndag avslutar vi med att fira vår första regnbågsmässa!

10-16 Oktober är det regnbågsvecka i Ydre!

Du är skapad till Guds avbild. Du är viktig och älskad av Gud. 

Vår tro lär oss:

Att inte döma eller särbehandla människor utifrån sexuell läggning, könsidentitet eller av någon annan anledning. Istället ska vi mötas med respekt, och lyssna till varandras erfarenheter av liv och kärlek.

När det gäller frågor om människors lika värde vill Svenska kyrkan vara en profetisk röst som står upp för att vi människor ska visa varandra respekt och godhet. Regnbågsveckan är ett uttryck för just detta.

Regnbågsveckan pågår i Ydre hela vecka 41.
Onsdag den 12 oktober 18:00
, är du särskilt välkommen till föreläsning, samtal och att gå en historisk vandring om hur hbtqi-frågor har sett ut i Sverige och hur vi kan tänka som kyrka idag.

Regnbågsveckan avslutas den 16:e oktober med regnbågsmässa i Sunds kyrka kl.11.00. Vill du vara med och dela någonting, läsa en dikt eller be förbön? Hör gärna av dig till Jimmy Tåli. 

Vill du veta mer om de olika evanemangen? Följ länken här:  Evenemang under regnbågsveckan

Kontakt Jimmy Tåli, präst: 076-137 30 06, jimmy.tali@svenskakyrkan.se