Projektanställning: Ydre och Aneby pastorat söker gemensam fastighetsansvarig

Vi söker dig som har ett intresse för byggnadsvård samt goda kunskaper inom bygg/fastighet, administration, IT och ekonomi.

Projektanställning i samverkan: Aneby och Ydre pastorat söker gemensam  FASTIGHETSANSVARIG 

 

Vi söker dig som har ett intresse för byggnadsvård samt goda kunskaper inom bygg/fastighet, administration, IT och ekonomi. 

Tjänsten är en projektanställning i samverkan mellan Aneby och Ydre pastorat. Projektet är ett pilotprojekt på två år och stöds av Linköping stift med en styrgrupp, bestående av representanter från de båda pastoraten samt stiftet. Du kommer att ingå i en projektgrupp för det löpande arbetet tillsammans med kyrkoherdarna och en representant för stiftsorganisationen.

Målet med projektet är att utifrån Lokalförsörjningsplanerna uppnå en kostnadseffektiv och långsiktig fastighetsförvaltning. Pastoratens sammanlagda fastighetsbestånd består av ett 80-tal byggnader, varav femton är kyrkor och tio församlingshem. Aneby pastorats bestånd är relativt välskött, Ydres har en underhållsskuld. 

Rollen innebär ett prestigelöst samarbete med förtroendevalda samt olika brukare av byggnaderna, vilket förutsätter god dialog och diplomatiska egenskaper. 

Som fastighetsansvarig är du formellt underställd kyrkoherden i Aneby pastorat. Tjänsten är på heltid i två år och kan komma att permanentas. Det finns stöd att hämta i stiftets gemensamma fastighetsnätverk.

Arbetsuppgifter

·  Utifrån Styrgruppens prioriteringar och i samverkan med lokala medarbetare  ansvara för drift, underhåll, renoveringar, investeringar och avyttringar

· Ansvara för verksamhetens budget, planering, uppföljning och diarieföring

· Utforma anbud och ta hand om anbudsförfarandet

· Upprätta ramavtal med lokala entreprenörer 

· Bevaka garantitider på genomförda ny-, till- och ombyggnationer

· Se till att OVK (ventilationskontroll), SBA och elrevisioner utförs, dokumenteras och eventuella brister åtgärdas

· Ansvara för vård- och underhållsplaner och hålla dessa uppdaterade

· Handlägga ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och kyrkobyggnadsbidrag (KUB) samt tillståndsförfarande för kyrkliga kulturminnesbyggnader

Kvalifikationer 

·         Fastighetsingenjör eller annan fastighetsteknisk utbildning alternativt yrkeserfarenhet inom bygg/fastighet som arbetsgivaren bedömer likvärdig

·         Branschkunskap och kännedom om regelverk och lagar inom området

·         Det är meriterande om du har erfarenhet av förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

·         Du har B-körkort och tillgång till bil

·         Du delar Svenska kyrkans värderingar


Upplysningar:

Kyrkoherde Aneby: Ulf Svensson, 0380-474 61 
ulf.svensson2@svenskakyrkan.se

Tf kyrkoherde Ydre: Peter Andreasson, 0381-66 31 06
peter.andreasson@svenskakyrkan.se 

Stiftsingenjör Emelie Malmborg, 013-24 26 91
emelie.malmborg@svenskakyrkan.se


Välkommen med din ansökan märkt ”Fastighetsansvarig” senast 22/5 2022.
Skicka personligt brev och CV till aneby.pastorat@svenskakyrkan.se

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten, men inte från annonssäljare och rekryteringsföretag