Norra Vi kyrka

Norra Vi kyrka ligger vackert vid sjön Sommens södra strand. Platsen har länge varit en helig plats, vilket ordet ”Vi” vittnar om.

Redan på 1300-talet fanns en träkyrka på platsen, som förmodligen var Ribbingshovs gårdskyrka. Den ersattes på 1440-talet av en kyrka av sten. Delar av denna kyrka återfinns i dagens kyrka, närmare bestämt den södra väggen och Axel von Schaars gravkor.
 
I slutet av 1700-talet blev kyrkan för liten i takt med att församlingen växte och därför beslutades att kyrkan skulle byggas ut. Den byggdes på rekordtid, 27 dagar 1771, året efter byggdes inredningen och året därefter byggdes tornet. Invigningen gjordes på nyårsdagen 1775. Den nya kyrkan är byggd i lantlig gustaviansk stil och anses vara mycket typisk för den stilen. Klockorna hänger i dag i tornet över kyrkans västra port. Tidigare hängde de i en klockstapel som genomgick en sista renovering 1705. Den stora klockan är daterad 1688 och den lilla 1774.
 
Kyrkan kallas ibland ”Gustafs kyrka i Ydre”, kanske därför att den är så typisk för den gustavianska stilen. Altaruppsatsen pryds också med Gustav III monogram. Altartavlan visar Kristi himmelsfärd (Luk 24:49-53, Joh 7:1-8).
 
Gå in i kyrkan eller vandra på kyrkogården

Källor: Bengt Cnattingius skrift om Norra Vi kyrka, utgiven av Linköpings stiftråds kyrkobeskrivningsnämnd, 1972.
Jörgen Sundeborn ”Kung Gustafs kyrka i Ydre – en kyrkobeskrivning över Norra Vi kyrka” 1997.