Våra kyrkor och kyrkogårdar

Ydre Pastorat består av de tre församlingarna Norra Ydre, Sund-Svinhult och Västra Ryd. 

De kyrkor som ingår i pastoratet är Asby, Norra Vi, Sund, Svinhult, Västra Ryd, Torpa och kyrksalen i Österbymo. I anslutning till kyrkorna finns kyrkogårdarna.

Vill du se våra kyrkor inifrån? Om du klickar på respektive kyrka har du möjlighet att se dig om i kyrkan och på kyrkogården!

Torpa kyrka

Torpa kyrka ligger vackert på en höjd vid Sommens strand, omgärdad av odlingslandskap och gamla ekar. Kyrkans äldsta delar har daterats till 1200-talet. 

Asby kyrka

Asby kyrkby ligger högt och vackert på en ås cirka 2 km söder om Asbyfjärden i sjön Sommen. Kyrkan ligger mitt i byn och dess äldsta delar är från 1200-talet.

Norra Vi kyrka

Norra Vi kyrka ligger vackert vid sjön Sommens södra strand. Platsen har länge varit en helig plats, vilket ordet ”Vi” vittnar om.

Sunds kyrka

Sunds kyrka och kyrkby ligger i Ydres mitt och själva namnet syftar på sundet mellan de två sjöarna i dalen nedanför kyrkan. Kyrkan har anor från medeltiden

Svinhults kyrka

Svinhult ligger i skogsmarkerna i södra Östergötland, på höjderna som gränsar mot småländska höglandet

Västra Ryds kyrka

Västra Ryds kyrka ligger på en höjd ett stenkast från Östra Lägerns södra strand. Ända sedan 1300-talet har en kyrka funnits på platsen

Information kring Ydre pastorats fastigheter

Aktuell information gällande renoveringar och underhåll

VÅRSTÄDNING AV KYRKOGÅRDARNA

Från och med vecka 12 börjar vi vårstäda våra kyrkogårdar.