Kyrkogårdsförvaltningen

Gravskötsel

Om man som gravrättsinnehavare inte har möjlighet eller inte vill sköta den gravplats man innehar så finns det möjlighet att köpa skötseln från kyrkogårdsförvaltningen. Då hålls gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

Kontakt kyrkogårdsförvaltningen

Kvarnvägen 1, Ydre
Besökstid efter överenskommelse

Gustaf Von Wachenfeldt, kyrkogårdsföreståndare
tel 0381-66 31 08
gustaf.vonwachenfeldt@svenskakyrkan.se

Camilla Jacobsson, administration
tel 0381-66 31 03
camilla.jacobsson@svenskakyrkan.se