Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktiges uppgifter:

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst
1. godkännande av församlingsinstruktionen
2. fastställande av lokalförsörjningsplan,
3. mål och riktlinjer för verksamheten,
4. budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor,
5. val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd och valnämnden,
6. val av revisorer,
7. grunderna för ersättning till förtroendevalda och revisorer,
8. fastställande av årsredovisningens resultat och balansräkning, och
9. ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktige väljs genom Kyrkoval vart 4:e år.

Ledamöter 2022-2025

Ulla Andersson
Anna Carlbom
Maria Cleveson
Marita Gustafsson
Gunilla Johansson
Britt-Marie Leion
Inga Arnell Lindgren, ordförande
Marie Persson
Cecilia Rydberg
Christian Scharf
Christer Somvall
Hillevi Stahlberg
Stefan Särdquist
Camilla Ydrestrand
Ann-Sofie Fredriksson
Bengt Malm

Ulrika Asp Malm