Historia

Detta har hänt sedan branden augusti 2022

Lördagen den 6 augusti 2022 utbröt en brand i det gamla, vackra församlingshemmet i Torpa. 
Fem brandkårer ryckte ut och gjorde ett enastående arbete med att bekämpa och begränsa brandens skadeverkningar. 
Stora delar av huset är svårt rökskadat och vattenskadat, taket finns i stort sett inte kvar, medan de gamla timmerväggarna är bevarade. 
Händelsen har väckt förstämning och sorg i bygden och många sörjer. 
Kyrkorådet har haft ett extra sammanträde och beslutat tillsätta en grupp som arbetar med frågorna kring församlingshemmet. 
Det finns en tydlig vilja att vara transparent och fortlöpande delge information om sakernas tillstånd, dels här, på pastoratets hemsida, dels genom offentliga möten i Torpa kyrka och dels genom media. 

Första förslaget som presenterades: