Foto: Maria Svensk Ikon

Gravskick och gravrätt

Mer information kommer.

Kontakt kyrkogårdsförvaltningen

Kvarnvägen 1, Ydre
Besökstid efter överenskommelse

Gustaf Von Wachenfeldt, kyrkogårdsföreståndare
tel 0381-663108
Gustaf.vonWachenfeldt@svenskakyrkan.se

Camilla Jacobsson, administration
tel 0381-663103
camilla.jacobsson@svenskakyrkan.se

Gravskötsel

Om man som gravrättsinnehavare inte har möjlighet eller inte vill sköta den gravplats man innehar så finns det möjlighet att köpa skötseln från kyrkogårdsförvaltningen. Då hålls gravplatsen i ordnat och värdigt skick.